Här kan du läsa och ladda ner diverse dokument som är relaterade till våra program och nyheter.

ImageTitleSummaryCategoriesLinkdoc_categories_hfilter
Antal dödstal per TWh för respektive energikälla

Illustration: Antal dödstal per TWh för respektive energikälla

image
Havsnivåer, Stockholm

Graf: Havsnivåer, Stockholm

image
Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren

Graf: Den globala temperaturen de senaste 420.000 åren

image
Global medeltemperatur 1978 till 2021

Graf: Global medeltemperatur 1978 till 2021

image
Solen, CO2 och arktiska temperaturvariationer

Diagram: Solen, CO2 och arktiska temperaturvariationer

image
Global energimix, 2020

Diagram, global energimix, 2020

image
15-årsminnet av Estonias förlisning

Inför 15-årsminnet av Estonias förlisning

pdf
Migrationsstatistik, oktober 2019

Slides från Gunnar Sandelins föredrag på Swebbtv-konferensen 2019.

pdf
Muslimska Brödraskapets plan för maktövertagande

Muslimska Brödraskapets plan för maktövertagande

pdf
Bosättningslagen – sammanfattning

Bosättningslagen (Lag om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38))

pdf
Barcelona declaration

Barcelona declaration Adopted at the Euro-Mediterranean conference – 27-28/11/95

pdf
Muslimska brödraskapet i Sverige

Muslimska Brödraskapet i Sverige Red: Dr. Magnus Norell (Med Docent Aje Carlbom & Fil. Kand Pierre Durrani) På uppdrag av …

pdf
Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö Förekomst, förebyggande åtgärder och rening av avloppsvatten

pdf
Kemisk riskprofil för dricksvatten

Kemisk riskprofil för dricksvatten

pdf
UN Replacement Migration

Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations ?

pdf
Mikael Willgerts tal på Mynttorget, 16/12-18

Mikael Willgert höll tal utifrån detta manus den 16 december 2018 vid den fjärde demonstrationen på Mynttorget i Stockholm mot …

pdf
Broderskapsrörelsens rapport 4/99

BRODERSKAPSRÖRELSEN OCH SVERIGES MUSLIMSKA RÅD – RAPPORT FRAN GEMENSAM PROJEKTGRUPP

pdf
Replacement migration to Sweden
pdf
Global Compact (svenska)
pdf
Ny lag om statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19

Regeringen föreslår ny lag om statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19 – Regeringen.se

pdf
Swebbtv – flyer för utskrift
pdf