Temperaturer i Finland, 1996-2021

Graf: Data från 6 mätstationer i Finland.