PLANDEMIN -VÄRLDENS STÖRSTA MEDICINSKA BEDRÄGERI

En studie i flockmentalitet, auktoritetstro, ignorans, korruption, lögner,
rädsla, lydnad, makt, pengar, girighet, ondska och – folkmord.