15-årsminnet av Estonias förlisning

Inför 15-årsminnet av Estonias förlisning