Migrationsstatistik, oktober 2019

Slides från Gunnar Sandelins föredrag på Swebbtv-konferensen 2019.