WEF – The Great Transition

World Economic Forum (WEF) och den Globala makteliten rullar ut The Great Transition inkrementellt och mycket koordinerat, step by step och i ett högt tempo …
Grodan kokas grad för grad.