Utlåtande från Sten Levander

Utlåtande som sakkunnig över riskbedömning och hotbildsbedömning, Sten Levander, 2021-05-08