Muslimska brödraskapet i Sverige

Muslimska Brödraskapet i Sverige
Red: Dr. Magnus Norell
(Med Docent Aje Carlbom & Fil. Kand Pierre Durrani)
På uppdrag av MSB, november-december 2016.