Bosättningslagen – sammanfattning

Bosättningslagen
(Lag om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38))