Ryska kritiken mot Israel: Självförsvarsrätten omfattar inte en ockupationsstat

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Rysslands FN-ambassadör Vasily Nebenzya motsätter sig nu påståendet att Israel har rätt till självförsvar enligt internationell rätt, rapporterar Times of Israel. Detta eftersom man är en ockuperande stat på palestinskt område.

Rätten till självförsvar omfattar inte Israel i den pågående konflikten i Gaza eftersom man är ockuperande stat. Det hävdar den ryska FN-ambassadören Vasily Nebenzya i FN:s generalförsamlings särskilda session om Palestina på torsdagen.

Ryssland erkänner visserligen Israels rätt att garantera sin säkerhet, men påpekar att detta bara fullt kan ske om Palestinafrågan blir löst enligt erkända resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

– Jag kan inte heller låta bli att nämna hyckleriet från USA och dess allierade, som i helt andra situationer kräver efterlevnad av humanitär lag, etablerar utredningskommissioner, inför sanktioner, säger Vasily Nebenzya enligt Tass.

Men i fallet med den ”fruktansvärda förstörelsen i Gaza, som många gånger överstiger allt som de kritiserar i andra regionala sammanhang” gäller inte detta, fortsätter FN-ambassadören.

– Allt de gör är att fortsätta tala om Israels påstådda rätt till självförsvar, som man inte har som ockupationsstat, vilket bekräftades av den internationella domstolens rådgivande dom från 2004, fortsätter han.

OHCHR har också uttalat sig om detta i ett pressmeddelande från den 27 oktober:

”Kommissionen upprepar att stater har en skyldighet att skydda sina medborgare och andra under sin kontroll. Artikel 51 i FN-stadgan föreskriver att en stat får använda våld i självförsvar endast vid ett väpnat angrepp från en annan stat. Kommissionen hänvisar till Internationella domstolens rådgivande yttrande från 2004, som bekräftade att Israel är ockupationsmakten över det ockuperade palestinska territoriet och att artikel 51 i stadgan inte är tillämplig i detta fall – när hotet härrör från ett territorium som Israel utövar kontroll över. Skyddet av civila och civil egendom är den viktigaste skyldigheten under rådande omständigheter”, skriver OHCHR på sin hemsida och påpekar att det måste göras en åtskillnad mellan jus ad bellum, med vilket menas de villkor under vilka stater kan tillgripa krig eller väpnat våld i allmänhet, och jus in bello, alltså krigslagar, och att såväl Israel som Hamas och andra måste avvisa allt agerande som misslyckas med att skydda civila.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program