Mikael Willgert: Globalisternas mål är världskommunism

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Västvärldens styrs av internationella finansintressen som använder diverse ”bedrägerier” för att driva igenom sin agenda. Det säger Swebbtvs vd och chefredaktör Mikael Willgert. Inte minst handlar det om frågor som påstås vara ”globala”, och därför behöver lösas med hjälp av ”globala” organisationer som EU och World Economic Forum. Men egentligen är det alltså ett lurendrejeri för att människor ska acceptera att fråntas friheter och sin nationella självbestämmanderätt. Målet är världskommunism, menar Willgert.

Det är i ett nytt program som Swebbtvs chefredaktör Mikael Willgert går djupare in på frågor om hur världen, framför allt västvärlden, egentligen fungerar. Han talar även delvis om Sveriges historia – som han betonar är svenskarnas land.

Men Sverige är inte bara svenskarnas land. Det är ett land format på ett speciellt sätt, vilket i sin tur skapat ett speciellt folk, påpekar han.

– Det är det vackraste landet. Och det bästa av allt: det är vårt land. Det kommer aldrig att ges bort och aldrig få tas av någon främmande makt. Vi äger det med arvsrätt från våra förfäder, som drog in efter istiden och intog landet, med blod, svett och tårar. Och de har gjort det till vår växtplats här på jorden. Vi har anpassats till landet, och landet har anpassats till oss. Den sista stora invandringen till Sverige före 1900-talet skedde för 5.000 år sedan. Det kalla och mörka klimatet lockade dem som sätter friheten, självbestämmande och kampen mot naturen före trängseln och förhandlandet vid köttgrytorna på de bördiga slätterna i söder, säger Willgert .

Men just nu försöker globala finansintressen ta total kontroll över nationerna utifrån en rad ”bedrägerier”, menar han, som invandringen, klimatet, feminismen, pandemin och Nato.

Globalisterna har i mångt och mycket tagit över politik – och media.

– Tyvärr sker detta tillsammans med våra politiker och lobbyister, som låtit sig köpas. Bedrägerierna handlar om att ta ifrån oss vårt självbestämmande över vår nation och våra tillgångar. Risken är att de lyckas med mycket av det här. World Economic Forum, där de allra mest inflytelserika personerna samlas, anger som mål att vi inte ska äga något. De säger att vi ändå ska vara lyckliga. Men när man inte äger något så har man ingen frihet. De siktar på en kommunism styrd av en global elit, där alla vi andra är skuldsatta och fattiga. Det låter som Sovjetunionen, fast i ännu större skala. Själva tänker de äga allt.

De har till och med lyckats infiltrera Svenska kyrkan.

– Svenska kyrkan talar oftare om klimatet än den heliga anden, säger Willgert. De har blivit engagerade i finanselitens paradprojekt Agenda 2030. Och målet för dessa intressen är alltså att skapa en världskommunism, där ägandet finns hos de internationella finansintressena.

(Globalisternas neokommunistiska avsikter – som bygger på de bedrägerier Willgert berättar om – har Swebbtv Nyheter nyligen skrivit flera artiklar om HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR och HÄR.)

– Vi är snabbt på väg åt det hållet. Både kyrkan och vänstern stödjer det målet, kanske utan att förstå det själva, fortsätter han.

Mikael Willgert tar Pride som exempel på ett annat bedrägligt projekt som de globalistiska intressena samlas under.

– Regnbågaflaggan är ingen symbol för frihet, utan för de ekonomiska intressen som styr västvärlden, förklarar han.

Ytterligare ett globalsitiskt projekt är EU, som knappast gynnar Sverige som land.

– Man sa att vi skulle vinna på att gå med i unionen. Men om man jämför med ett land inte gick med, nämligen Schweiz, så hade vi nästan exakt samma BNP-utveckling i början av 1990-talet. Våra kurvor följde varandra exakt. Men idag, efter 30 års medlemskap, ligger Schweiz 50 procent högre när det gäller BNP. Avgiften till EU är 53 miljarder bara i år. Men vi får inte särskilt mycket tillbaka i form av bidrag till svenska verksamheter.

– Nej. Vad vi får är en klimatpolitik som håller på att fördärva Europa, och som får oss att hålla på med märkliga saker, som att försöka producera stål utan kol för att minska koldioxidutsläppen. Men det är ingen som bryr sig om våra koldioxidutsläpp. De syns inte ur ett globalt perspektiv.

Massinvandring och pandemiåtgärder som inskränker människors fri- och rättigheter är andra saker som EU och globalisterna tvingat på oss, enligt Willgert.

– Man driver också på de katastrofala sanktionerna mot Ryssland. Allt det här ligger i de internationella finansintressenas agenda för att ta ifrån oss våra tillgångar. EU är en lydorganisation som styrs av de här globala intressena. EU initierades från USA. Sverige har inga miljöproblem som skulle motivera att vi ger upp kontrollen över vårt land och låter en organisation stå över vår egen riksdag. Allt det var bara en förevändning.

Media är ett extremt centralt verktyg för att styra och ta över demokratin, säger han.

– Media påverkar ju människors åsikter. Genom medierna kan de få folk att rösta på nästan vad som helst. Västvärldens medier ägs av samma internationella finansintressen som tjänar på den här propagandan om migration, klimatet, feminism, pandemin och om Ryssland och Nato.

– De kan mer och mer liknas vid diktaturers propagandamedier. Till exempel hade massmigrationen aldrig kunnat äga rum om medierna gett sann information. Folk skulle inte ha accepterat det.

Till skillnad från många andra medier låter däremot Swebbtv olika röster komma till tals.

– Vi på Swebbtv vill att folk ska vara informerade, fortsätter Mikael Willgert. Vi vill stoppa de här bedrägerierna. Vi vill närma oss sanningen i dessa frågor. En erfaren journalist sa till mig att sanning är ett ord som man helst inte bör använda inom journalistik. Jag håller med om det. Men vi måste hela tiden sträva efter att närma oss det som är sant. Det måste vara vårt mål, även om vi inser att vi aldrig kommer att nå det målet fullt ut. För sanningen är något oerhört viktigt. Att kasta ljus över saker handlar om att uppenbara det som är sant. När vi diskuterar och låter åsikter mötas, eller andra åsikter komma fram, är målet att öka kunskapen och närma oss sanningen i en fråga. Det här är naturligtvis en process som aldrig blir klar. Det kommer hela tiden ny information som kan ställa situationen i en annan dager.

– Den här strävan mot mer insikt och kunskap, att söka vad som är sant, tror jag är något som driver alla som arbetar i vår kanal. Sökandet efter sanning. Och det är det som gör oss människor unika. Kanske framför allt det som gör oss unika. Det är en särskild dimension.

Men det finns också motsatser till detta, påpekar han. Globalisternas ”berättelser”, som media sprider och som politikerna bygger sin politik på.

– Det finns det som är fördolt och som inte tål att belysas. Ondskefulla metoder och planer för att stjäla andras tillgångar. Lögner som inte ska avslöjas. Skickligt ihopsatta berättelser som bara har till syfte att vilseleda. Bedrägerier som bygger på vilseledning för att ta kontroll och skada andra för egen vinning. Och det här är en mycket mörk agenda.

– Har du tänkt på att du aldrig får höra en seriös debatt mellan experter som företräder olika åsikter i de här områdena?, säger Mikael Willgert. Det finns inte. Men varför?

– För att de här bedrägerierna då skulle bli uppenbara.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program