”Inte en enda injektion skedde med fullständigt informerat samtycke”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Vad innebär egentligen WHO:s pandemifördrag och förändrade internationella hälsoföreskrifter? Detta gick advokaten Philip Kruse noga igenom under vaccinseminaritet i Sveriges riksdag i september. Bland annat framhävde han dokumentens rättsligt bindande aspekter. Och hur väl överensstämde till exempel covidvaccineringen med internationell rätt? Enligt Kruse kan man argumentera för att ”inte en enda injektion” skedde med fullständigt informerat samtycke.

Det var under Elsa Widdings vaccinseminatirum i riksdagen som den schweiziska advokaten Philip Kruse talade om WHO:s planerade pandemifördrag och reviderade hälsoföreskrifter.

Han poängterade att alla västerländska stater bygger på samma grundläggande principer om nationell suveränitet, folkligt självbestämmande, maktdelning, rättssäkerhet, yttrandefrihet och förbud mot censur samt skydd av mänskliga rättigheter och folkhälsa.

– Dessa fundamentala principer kan aldrig säljas, sade han. Och vi skulle självklart inte överlåta åt en liten grupp människor att ge bort nyckeln till att reglera eller deaktivera någon enda av dessa principer, särskilt inte allihop!

Parlamentsledamöter i varje land borde se till att skydda dessa principer, påpekade han.

Vidare förklarade han att obligatorisk internationell rätt fastslår att ingen får utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment utan frivilligt samtycke. Det innebär dels av personen ska ha tillgång till fullständig och korrekt information, och få göra ett helt fritt beslut utan tvång.

– Detta har uppenbarligen brutits under de senaste tre och ett halvt åren i en enormt stor skala. Jag skulle säga att det inte skedde en enda injektion där man kan säga att det fanns ett fullständigt informerat samtycke, med full information, med full frihet.

Så vad innebär pandemifördraget och de nya hälsoföreskrifterna? Sammanfattningsvis, säger Kruse, finns det en överlappning av dessa två instrument.

– Vi kommer se att WHO blir en juridiskt suverän myndighet med befogenhet att utfärda rättsligt bindande rekommendationer. Det betyder att endast en riskbedömning, endast en lösning och endast en standard definierad av WHO kommer tillåtas och gälla för alla.

Det innebär även att WHO:s skäl för att agera kommer breddas kraftigt, enligt Kruse.

– Båda dessa instrument har en tydlig uppgift och uttryckliga bestämmelser om absolut kontroll av information, påpekar advokaten.

Se hela:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program