”Ukraina en amerikansk koloni” – västliga oligarker vill ha hela världen

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

De hårda sanktionerna efter invasionen av Ukraina, där västmakter bland annat försökt stänga ute Ryssland från internationella betalningssystem, kan få rakt motsatt effekt och undergräva förtroendet för västvärlden – det förtroende som västerländska stater bygger sina ekonomier på. Men västvärlden började underminera sina egna intressen redan under den så kallade pandemin, genom att till exempel stänga ner bankkonton för personer med avvikande åsikter. Det säger Swebbtvs politiska kommentator Lars Bern i ett nytt program. Han är djupt bekymrad över utvecklingen.

Förtroendet mellan länder har mycket stor betydelse för näringslivet och den internationella handeln. Likaså har förtroendet för banker och respekten för varandras valutor och immateriella rättigheter en tung betydelse. Världsekonomin bygger på detta. Men nu håller allt på att förstöras, och det började redan innan Ukrainakriget, som dock gjort situationen än värre.

– De senaste åren har vi sett hur västvärlden fullständigt tappat disciplinen när det gäller att skydda de här värdena, säger Lars Bern i Swebbtv.

– Jag upplever det som rena självmordet för västvärlden. För det finns ingen del av världen där ekonomin är så beroende av immateriella värden och goodwill som här. I många länder dominerar realvärden, men näringslivet i västvärlden är beroende av just immateriella värden. Det är det vi säljer. Inkomsterna baseras på att det finns ett stort förtroende. Börjar vi tumma på dessa förtroendeskapande funktioner sågar vi av den gren som vi själva sitter på. Resten av världen förlorar förtroendet för våra banker och de rättsprinciper som immaterialrätten vilar på.

Redan under covidpandemin började makthavare i västerländska stater konfiskera bankkonton för personer som bedrev en misshaglig opinionsbildning, säger Bern och syftar på lästbilsdemonstranterna i Kanada.

– Man spärrade bankkonton för demonstranter. Det är en fullständigt vansinnig åtgärd. Det underminerar förtroendet för banksystemet. Folk kommer inte våga ha sina pengar på banker.

I värsta fall kan sådana åtgärder omsättas i större skala på nationell nivå, påpekar han.

– Att det är västvärlden som beter sig så här är skrattretande, fortsätter Lars Bern. Det är ju vi i väst som är beroende av att det här systemet fungerar. Skulle systemet sluta fungera så ruinerar vi massor av våra företag och våra tjusiga BNP-siffror kommer smälta ihop till ingenting.

– Väldigt många av världens högst värderade företag är värderade på basis av immateriella värden och goodwill-värden.

I media har man försökt förminska Rysslands betydelse för världens ekonomi. Men att tolka Rysslands relevans på det småsinta sättet är bara dumt, enligt Bern.

– Detta är en dundertabbe, förklarar han. Ett land som sitter på så stora naturresurser och en så stor del av världens areal har en enorm ekonomisk betydelse. I realekonomiska termer är det ett av världens absolut ledande länder.

Enligt Lars Bern handlar kriget i Ukraina om mycket mer än bara en lokal konflikt mellan två länder. Det handlar om ett kallt världskrig mellan globalism och nationalism.

Och i bakgrunden står västvärldens egna oligarker.

– Den västliga oligarkin vill ju kunna lägga under sig hela värden. De vill kunna köpa på sig alla råvarutillgångar i världen. Inget land ska få hålla sina naturresurser för sig själva. Inget land ska få stänga sina marknader för de här globala företagen, säger han och fortsätter:

– Vi har ju till och med en organisation som drivs av en av dessa hypermiljardärer (George Soros, vår anm) som heter Open Society. Och det namnet uttrycker precis vad det handlar om. Den västliga oligarkin vill ha bort världens gränser. Världen ska inte ha några gränser. Man vill motarbeta alla nationalstaters försök att vara just nationalstater. Konflikten med Ryssland är ett typexempel på det. Putins regim är starkt nationalistisk, och den vill man till varje pris störta.

– Det är vad det handlar om.

Men varför bryr sig då människor i väst mycket mer om vad som händer i Ukraina jämfört med när USA invaderar och förstör länder utanför Europa?

– Vad detta avslöjar är att vi och hela västvärlden är gravt rasistisk, säger Lars Bern. Vi kan leva med att miljontals människor stryker med i arabvärlden och Afrika.

Samtidigt följer människor det narrativ som media presenterar, menar han. I fallet Libyen, som Nato bombade 2011, ansågs det till exempel vara ”rätt” att störta landets regim.

– Khadaffi (Libyens dåvarande ledare som ska ha sodomerats till döds med en kniv efter Natos bombningar, vår anm) försökte ju ordna en guldbaserad valuta i Afrika med vilken man kunde handla olja och därmed göra sig oberoende av dollarn.

– Libyen var ett välfärdssamhälle baserat på oljeinkomsterna, säger Lars Bern.

Och när det gäller Ukraina så har USA varit djupt inblandat i landet länge.

– USA har hållit på med forskning rörande biologisk krigföring i ett antal laboratorium. Men det framställdes som fake news i början av kriget när ryssarna påpekade det, säger han. USA har utnyttjat Ukraina. USA har i stort sett gjort Ukraina till en koloni. Ukraina är genomkorrumperat och vi ser hur amerikanska politiker och deras familjer varit djupt involverade i Ukrainas ekonomi. Man kan ju fundera på vad syftet med alla dessa labb varit. Amerikanerna säger att det varit att bygga upp skydd mot eventuell biologisk krigföring från Rysslands sida. Men det kan lika gärna ha varit så att man forskat på biologiska stridsmedel riktade mot Ryssland.

Förtroendet för dollarn kan snart få sig en rejäl smäll, tror Lars Bern.

– Vi ser ju detta nu när Saudiarabien diskuterar med Kina om att handla olja i kinesisk valuta. Det skulle vara ett grundskott mot dollarn.

– Västvärldens förtroendekapital håller på att erodera väldigt snabbt, fortsätter han. Det är sorgligt att västvärlden har förfallit så totalt och tappat konceptet fullständigt. Det ligger inte i vårt intresse att bedriva politik på det här sättet. Man kan protestera mot och motarbeta Rysslands krig utan att underminera förtroendet för hela betalningssystemet och för det immateriella kapital som västvärlden vilar på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program