Putin: Globalisterna hotar mänsklighetens utveckling

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: US Department of Defense/DoD photo by Cherie A. Thurlby (public domain)

Rysslands president Vladimir Putin dundrar nu vidare i sin kritik mot den globalistiska makteliten i västvärlden. Han försöker utmåla sig själv som en folkets riddersman som står upp mot eliten. Han hävdar att världen idag domineras av en rasistisk, nykolonial globalistisk ideologi som står i vägen för hela mänsklighetens utveckling.

Rysslands president Vladimir Putin talar mer och mer om hotet från ”globalisterna”.

Kanske har han märkt att allt fler människor i västvärlden ser dem som ett hot.

I ett nytt tal nämner han den så kallade ”gyllene miljarden”, vilket är en populär teori bland ryssar om att världen egentligen styrs av hemliga eliter som försöker roffa åt sig rikedomar på bekostnad av vanliga hederliga människor, som får sina liv förstörda. Teorin jämförs av vissa med ”konspirationsteorier” som Georgia Guidestones-stenarna (som nyligen jämnades med marken), Sions vises protokoll, Flat Earth-gruppen, New World Order och tron att läkemedelsindustrin försöker döda människor med vaccin.

Den ryske presidenten använder alltså folkets klasspråk, jargong, och det han säger stämmer också väl överens med den kritik som flödar i sociala medier mot World Economic Forum och andra globalister.

Putin försöker uppenbarligen utmåla sig själv som en del av folket – mot eliten.

Världen står inför ”revolutionära” förändringar, hävdar han.

– Dessa enorma förändringar är naturligtvis oåterkalleliga. Både på nationell och internationell nivå pågår processer för att utveckla grunderna och principerna för en harmonisk, mer rättvis och samhällsfokuserad samt säker världsordning som ett alternativ till den existerande världsordningen, eller den unipolära världsordning som vi levde i, och som på grund av sin natur definitivt håller på att bli en bromskloss för utvecklingen av vår civilisation.

Enligt Putin domineras idag världen av en ”globalistisk och pseudoliberal ideologi”, men den eran kommer ta slut. Ingenting kan ändra på det, påstår han.

– Modellen med total dominans från den så kallade gyllene miljarden är orättvis. Varför ska denna grupp, som bara utgör en del av den globala befolkningen, dominera alla andra och genomdriva sina uppföranderegler som bygger på en illusion av exceptionalism? Den delar upp världen i första och andra klassens människor och är därför i grunden rasistisk och nykolonial. Den underliggande globalistiska och pseudoliberala ideologin blir allt mer lik totalitarism och håller tillbaka kreativ strävan och fritt historiskt skapande, säger han.

Västvärldens eliter fick inte sin makt tack vare enastående ”idéer”, fortsätter den ryske presidenten, utan i mångt och mycket för att de ”rånade” folken i Asien och Afrika. Och det är därför som samma herreklass är ”livrädd” för att förlora sin hegemoni i världen.

Men väst lyckas inte erbjuda världen en världsordning som verkligen fungerar, och därför kommer man förlora, enligt Putin.

– Oavsett hur mycket västvärlden och den överstatliga eliten försöker bevara den befintliga ordningen, kommer en ny era och ett nytt skede i världshistorien. Endast genuint suveräna stater kan säkerställa en hög tillväxtdynamik och bli en förebild för andra när det gäller levnadsstandard och livskvalitet, försvaret av traditionella värderingar och höga humanistiska ideal samt utvecklingsmodeller där en individ inte är bara ett medel utan det slutliga målet.

Vladimir Putin framställer sig själv som motsatsen till västvärldens makteliter. Han betonar individens frihet och går så långt som att framhäva vikten av direkt demokrati, samtidigt som han själv ofta kritiseras för att vara en auktoritär ledare.

I grunden står nationen, menar han.

– Suveränitet handlar om frihet för nationell utveckling, och därmed varje individs utveckling. Det handlar om en stats teknologiska, kulturella, intellektuella och utbildningsmässiga solvens. Tveklöst är ett ansvarsfullt, aktivt, nationellt sinnat och nationellt orienterat civilsamhälle den viktigaste komponenten i denna suveränitet. För att vara starka, oberoende och konkurrenskraftiga måste vi därför förbättra de mekanismer som gör att människor kan delta i landets levnad och göra dem mer öppna och rättvisa. Detta inkluderar mekanismer för direkt demokrati och människors engagemang i att kunna gripa sig an de kritiska problem som samhället och allmänheten står inför, hävdar han i sitt tal.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program