Ungern: Europa begår självmord – men vi kommer aldrig vika oss

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

"EPP Helsinki Congress in Finland, 7-8 November 2018" © Foto: European People's Party (CC BY 2.0)

Europa står inför stora problem och bedriver en ”självmordspolitik” med sin omfattande invandring. Det hävdar Ungerns premiärminister Viktor Orbán i ett tal.

Det är Ungerns premiärminister Viktor Orbán som nu varnar för att Europa och Väst håller på att begå självmord, och att kontintenten står inför ett mycket problematiskt årtionde.

Det sade han i samband med att han svor premiärministereden.

– Allt som hänt sedan 2020 pekar i en riktning, eller följer en kurs: Europa och västerlänningar – och därmed också Ungern och det ungerska folket – har trätt in i en farofylld tid.

– 2020-talet började med coronavirus-pandemin och fortsatte med krig. Kriget och den europeiska sanktionspolitiken har skapat en energikris. Energikrisen och räntehöjningar har sedan lett till en era av hög inflation. Tillsammans kommer detta medföra en period av lågkonjunktur, av ekonomisk nedgång, klargör Orbán.

Därtill medför massinvandringen ett hot mot Europa, menar han. Enligt Viktor Orbán är det nationalstater som hållit samman västerlandet. Men detta är på väg att upplösas, påpekar premiärministern, som nyligen vann en storseger i det ungerska valet.

– Bilden av ett årtionde av krig utspelar sig framför våra ögon. Det vore bra om så inte var fallet, men vår utgångspunkt kan inte vara våra önskningar, utan verkligheten.

– Vi ungrare behöver vara beredda, och i detta tumult måste vi sätta vår egen kurs och skapa vår egen politik. Vi står inför återkommande vågor av självmordspolitik i västvärlden. Ett sådant självmordsförsök är det stora europeiska befolkningsutbytesprogrammet, fortsätter han och hävdar att europeiska barn nu ”ersätts” på grund av invandringen.

– Det är också så jag ser på genusgalenskapen, enligt vilken individen är skaparen av sin identitet, inklusive sin sexuella identitet.

Därför måste Ungern stålsätta sig, och motverka denna utveckling, menar han.

– Det är i denna situation som vi måste staka ut Ungerns kurs. Och när vi väl gjort det måste vi sätta landet på denna kurs och stå med stadig hand. Det här kommer bli en svår uppgift, men vi kan lyckas med det. Vi kan lyckas, eftersom vi ungrare är huggna ur det hårdaste av träslag. Av den anledningen är vi envisa i vårt motstånd mot förfall, förklarar han och betonar:

– Ungen och Polen har blivit den sista kristna, konservativa bastionen i västvärlden. Sättet vi tänker på världen och framtiden skiljer sig från den liberala, globalistiska huvudfåran. Vi bygger vårt land på ett sätt som skiljer sig. Vi kanske kan leva sida vid sida med varandra. Men idag strävar Bryssel efter absolutism. Politik, nationell styrning och Europa kan bara föreställas och utövas på ett sätt, påstås det. Den som inte marscherar i takt med detta kommer att straffas. Men Ungern gör uppror mot detta. Vi kommer inte att vika ner oss! Ugocsa non coronat!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program