Regeringen vill kunna dela din hälsodata

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Regeringen ska utreda hur möjligheterna till så kallad ”sekundäranvändning av hälsodata” kan vidgas, meddelar Socialdepartementet i ett pressmeddelande. Syftet påstås vara att främja ”framtidens hälso- och sjukvård”. Enligt regeringen pågår det nu en rad förändringar inom EU när det gäller just datadelning.

För ett par dagar sedan rapporterade Swebbtv om hur Europaparlamentarikern Mislav Kolakusic varnade för hur medicinska data håller på att göras tillgängliga för läkemedelsindustrin.

– Alla våra läkarbesök kommer göras tillgängliga. Man kommer handla med vår data som med alla annan data, sade han.

Samtidigt meddelar nu Socialdepartementet på sin hemsida att regeringen vill utreda ”hur möjligheterna till så kallad sekundäranvändning av hälsodata kan utökas”.

Med hälsodata menas då personuppgifter om hälsotillstånd.

”Sekundäranvändning av hälsodata innebär att personuppgifter som samlats in för ett särskilt ändamål kan användas även för ett annat ändamål”, skriver Socialdepartementet .

Regeringen framhäver att det idag finns svårigheter för forskare, offentlig förvaltning och delar av hälso- och sjukvården att dela hälsodata.

Hur hälsodata får delas bestäms bland annat av patientens hemvist. För vårdinrättningar och institutioner begränsas användningen av hälsodata inom respektive ansvarsområde.

”Här behöver dagens regelverk ses över för ökad användning av data, samtidigt som enskilda patienters integritet säkras”, påstås det.

Bland annat ska utredaren granska möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata från hälso- och sjukvården för ”forskning, utveckling och innovation”.

Så här står det i Socialdepartements kommittédirektiv, alltså i utredningens riktlinjer:

”Samhällsutvecklingen går åt ett mer datadrivet samhälle. Vårdens digitala infrastruktur och delning av hälsodata behöver gå i takt med teknikutvecklingen och samhällets digitala omställning för att tilliten till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ska kunna upprätthållas. Även Europeiska kommissionen arbetar aktivt med att utveckla EU till en välfungerande, dynamisk och säker datadriven ekonomi, bland annat inom ramen för EU:s datastrategi. Ett arbete som pågår inom EU på detta område är att skapa ett hälsodataområde för delning av olika typer av hälsodata inom och mellan EU:s medlemsländer.”

Vidare påpekas att det ”finns skäl att se över gällande lagstiftning för att anpassa den till teknikutvecklingen och samhällets digitala omställning”.

Enligt Socialdepartementet pågår det en rad förändringar inom EU när det gäller datadelning.

– Det händer just nu oerhört mycket inom den datadrivna hälso- och sjukvården. Det är viktigt att lagstiftning och infrastruktur hänger med. Med ökad sekundäranvändning av hälsodata kan till exempel forskning och innovation inom precisionsmedicin stöttas, för ännu mer avancerade och pricksäkra diagnoser och behandlingar, hävdar socialminister Lena Hallengren (S).

Utredaren, juristen Katarina Nyström, får även i uppdrag att föreslå nödvändiga författningsförslag, och uppdraget ska redovisas senast den 21 september 2023.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program