Regeringen: Ukrainska flyktingar ska jobba eller använda ”eget sparande”

Det är mycket viktigt att ukrainska flyktingar försörjer sig själva, antingen genom arbete eller genom att använda sitt ”eget sparande”. Det är budskapet från den svenska regeringen, som nu ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att informera ukrainare om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar samt var det finns lediga jobb. Flyktingarna ska bland annat få en ”obligatorisk samhällsintroduktion”, skriver regeringen på sin hemsida.

Det var i samband med en pressträff på torsdagen som regeringen meddelade att ukrainska flyktningar ska få ”obligatorisk samhällsintroduktion” samt omedelbar information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Flyktingarna ska veta hur de söker jobb, förklarar regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen påpekar också att flyktingmottagandet, som väntas bli mycket stort, ska ske under kontroll och ordnade former, och med en jämnare fördelning bland landets kommuner.

Enligt regeringen har det redan flytt fler människor från Ukraina jämfört med antalet människor som tog sig till Europa under den massiva asylströmmen från Syrien 2015.

”Regeringens utgångspunkt är att den som kommer till Sverige ska kunna försörja sig så långt som möjligt genom arbete eller eget sparande”, skriver regeringen.

Regeringen kommer därför ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att informera flyktingarna om den svenska arbetsmarknaden och vad som gäller. Syftet är att snabba på processen för att få så många som möjligt i arbete så snabbt som möjligt.

Regeringen framhäver ”vikten av egen försörjning”.

– En del i ett ordnat och kontrollerat mottagande är att de som har beviljats skydd snabbt ska komma i arbete, därför går vi fram med obligatorisk information om hur det svenska samhället och arbetsmarknaden fungerar. Alla som kan arbeta ska arbeta, säger integrations-och migrationsminister Anders Ygeman (S) i ett uttalande.

Ukrainare ska ”direkt” få information om bland annat yrken och branscher där det finns lediga jobb, påpekar arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S).

Men utgångspunkten för uppehållstillstånd med tillfälligt skydd kommer vara ett år, förklarade Ygeman under pressträffen, varför regeringen inte tänker erbjuda så kallade fulla integrationsinsatser.

– Huvudspåret är att man ska kunna försörja sig under uppehållet i landet, sade han.