MIKAEL WILLGERT
Stoppa drevet mot vårdpersonalen!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Folkhälsomyndigheten kräver inte alls att vårdpersonal ska uppmana patienter att vaccinera sig mot Covid-19!

Idag pågår en hets mot vårdpersonal för att de ska vaccinera sig. Vissa vårdgivare sorterar ut personal som inte uppger positiv vaccinationsstatus.

Ibland räcker det inte med att personalen vaccinerar sig. Räddhågsna chefer på vårdinrättningar går ytterligare ett steg. De kräver också att personalen aktivt ska uppmana sina patienter att vaccinera sig. Detta är inget som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat.

Vårdpersonal som vägrar vaccinera sig har goda skäl för detta:

 • Det har kommit in ca 80.000 biverkans-rapporter avseende vaccinerna bara i Sverige. Av dessa är närmare tio procent allvarliga. Utöver detta finns ett mörkertal som kan vara tio gånger större eller mer
 • Många kvinnor vittnar om utebliven mens och även mycket stora blödningar kopplat till vaccinationen
 • Pfizers egen rapport visar att vaccinet vid djurförsök samlas i äggstockarna. Äggstockarna innehåller kvinnans alla ägg. Huruvida dessa kan bli skadade av vaccinet eller det spikprotein som bildas, finns inget svar på i samma rapport
 • Flera av våra tittare vittnar om anhöriga som dött av hjärtproblem inom två veckor efter vaccination. Andra har fått allvarliga komplikationer efter vaccinationen
 • Modernas vaccin dras tillbaka för personer födda -91 och senare p.g.a. risk för hjärtinflammation. Astra Zenecas vaccin drogs tillbaka p.g.a. dödsfall. När kommer nästa stopp?
 • Långtidseffekterna av vaccinerna är okända. Narkolepsiproblemen visade sig långt efter vaccinationskampanjen mot svininfluensan. Risken för något liknande för Covid-19-vaccinerna är omöjlig att bedöma, men med tanke på att mängden biverkansrapporter är mångfalt fler än vid svininfluensavaccineringen är det rimligt att även långtidseffekterna blir värre.
 • Vaccinbolagen har i hemligstämplade avtal med staten fått friskrivning för eventuella vaccinskador. Dessutom säger Pfizer i sitt hemliga avtal klart ut att det kan finnas biverkningar som inte är kända och som de inte tar ansvar för. Varför är tillverkarna friskrivna?
 • Försäkringsbolag ersätter inte covid-19 vaccinskador. Inte heller den statliga läkemedelsförsäkringen ersätter s.k. serieskador fullt ut. Regeringen planerar att avsätta tio miljoner kronor för serieskador enligt ett pressmeddelande den nionde september i år. Det täcker bara någon enstaka skada vilket är orimligt eftersom serieskador drabbar många. Om vaccinerna är ofarliga, varför backar försäkringsbolagen?

Frågan är också varför man ska vaccinera sig. Vaccinerna ger ett uselt skydd. Effekten klingar av inom några månader, vilket Pfizer också har friskrivit sig ifrån i det hemliga avtalet.

Många länder som har omfattande vaccinationsgrad har en högre smittspridning än andra länder med låg vaccinationsgrad. Alltså är inte vaccinerna det bästa skyddet mot smittspridning.

Sju av tio som avlider med covid-19 i Sverige är fullvaccinerade enligt FHM. Fullvaccination är dessutom en term som förlorat sin betydelse eftersom det snart krävs tre, fyra eller fem doser.

Det som i vetenskapliga studier däremot har visat sig verkningsfullt är användning av Ivermektin, D-vitamin, Zink och C-vitamin. Detta framstår som ett betydligt bättre sätt att bli av med pandemin än vaccinering. Många av de som avstår vaccin känner till detta, men det är fakta som verkar obekant bland många läkare.

Sammantaget kan man alltså hävda goda skäl att vägra vaccin.

Men nu kräver vaccinförespråkaren Karin Petterson, överläkare och docent i obstetrik och gynekologi i DN, att sjukvårdspersonal ska ljuga för sina patienter.

Många barnmorskor har en personlig relation med sina gravida mammor och blir därför någon att hålla i handen under en graviditet. De ska alltså enligt Karin Pettersson inte få svara ärligt på frågor från sina gravida. De ska inte berätta att de är ovaccinerade eller varför de inte har vaccinerat sig.

I strid med sin egen uppfattning ska barnmorskorna rekommendera patienter att vaccinera sig enligt Karin Petterson, som försöker få igång ett drev mot de som inte följer detta.

Det gör att chefer på vårdinrättningar blir oroliga för att det ska framstå som att enheten inte är lojal med vaccinationskampanjen. Vissa kräver omplacering av vårdpersonal.

Men vad säger då Folkhälsomyndigheten, FHM?

Swebbtv har frågat FHM. Stämmer det att FHM rekommenderar vårdpersonal att de ska uppmana patienter att vaccinera sig? Svaret är NEJ!

Johanna Rubin, läkare och utredare på Folkhälsomyndigheten meddelar att:

” Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla boende i Sverige som är 12 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19 för att skydda sig själva och andra. Men myndigheten har inte rekommenderat vårdpersonal att uppmana patienter att vaccinera sig.”

Så chefer inom vården som kräver att vårdpersonalen ska uppmana till vaccination har inte fått detta från FHM!

Den vårdpersonal som uppmanar till vaccination går utöver rekommendationen från FHM, och bör ta ansvaret för eventuella biverkningar! Det är ingen annan som gör det, varken tillverkarna, försäkringsbolagen eller staten är att lita på när det gäller vaccinationsskador. Kvar med ansvaret blir patienten och vårdgivaren som gav sprutan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

 • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
 • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
 • - Var först med att ta del av våra program