MIKAEL WILLGERT:
Elektricitet skyddar mot svår sjukdom och död!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Elektricitet är en förutsättning för livet i dagens Sverige, något som politikerna verkar ha glömt bort.

När strömmen bryts kan det kännas spännande att åka hem och sitta med tända ljus i en totalt nedsläckt omgivning. Barn som tittar ut i mörkret och storögt undrar vad som pågår. D.v.s. om de har lyckats komma hem och inte sitter instängda i en tunnelbanevagn eller i ett stillastående tåg i obygden. Eller i en hiss mellan våningarna med en nödsignal som inte fungerar och med en telefon utan täckning innanför hissens plåtväggar.

När avbrottet varar mer än en timme infinner sig allt annat än en känsla av spänning. Anhöriga som inte kommer hem. Mat som inte går att laga. Kyl och frys som inte klarar att hålla kylan samtidigt som temperaturen i bostaden sakta sjunker.

Utan elektricitet upphör vatten och avlopp omgående i stora delar av vårt land. I städerna tar det kanske lite längre tid innan vattnet slutar komma i kranen. Men när vattnet inte kommer blir toaletterna obrukbara. Var ska höghusens invånare då utföra sina behov?

Internet över fiber och kabel upphör omgående att fungera. Även mobiltelefonerna slutar fungera inom några få timmar. Efter kort tid finns ingen möjlighet att ringa annat än i gamla telefoner med kopparkabel som håller igång lite längre, såvida inte kabeln är ersatt med IP-telefoni.

Strömmen till TV:n är borta och även om den hade fungerat, finns kanske ingen antenn som kan ta emot TV-signalen. Kabel-tv och SVT-play är redan döda. Radio kanske går att ordna om det finns någon gammal transistorradio och om det finns passande batterier. Det blir enda kontakten med omvärlden efter några timmar.

Affärerna stänger och töms på de människor som irrar i mörkret bland butikshyllorna. Kassasystem och det mesta annat slocknar i butikerna.

Bensinstationerna slutar fungera, utan el går det inte att tanka. Trafikljus och gatubelysning slocknar. Allt som inte har reservkraft, går på batteri, bensin eller diesel stängs ner. Elbilarnas laddstolpar slocknar omgående.

Hissar och rulltrappor står stilla. Kanske har Stockholms central med perronger 40-50 meter under marken möjlighet att evakuera handikappade och svaga.

Äldreboenden blir omgående utan telefon, ljus och möjlighet att laga eller värma mat. Efter en tid försvinner vatten och avlopp för de gamla såvida det inte upphörde direkt vid strömavbrottet. Så småningom blir det kallt, kanske många minusgrader inomhus med frusna element och vatten som strömmar ut.

Hur ser beredskapen egentligen ut? Finns det över huvud taget någon beredskap?

Finns det fungerande reservgeneratorer på sjukhusen som har provstartats de senaste åren, och klarar de mer än bara en bråkdel av verksamheten?

Vad händer med kriminaliteten i ett land som bygger säkerheten på tjuvlarm och bevakningskameror. Törs man gå ut i mörkret? Hur skydda sig mot inbrott och rån?

Politikerna drömmer om ett land utan koldioxidutsläpp och utan kärnkraft med vindkraft som bas. Då får man räkna med att det också blir ett land som periodvis står utan elektricitet. Att detta är den framtid vi kan räkna med har det varnats för i många år nu.

På Swebbtv har vi haft ett antal program med experter som ger en samstämmig bild: Kärnkraften borde inte ha stängts ner och vindkraft är inte en bas för elproduktion.

En annan sak som experterna är överens om är att det tar mycket lång tid att öka elöverföringen från Norrland vilket ofta felaktigt har lyfts fram som en snabb lösning. Senast av vår nye energiminister som inte visar prov på relevant kompetens för att reda upp dessa problem.

Det är också klart att Svenska Kraftnät är en säkerhetsrisk i sammanhanget. Insiders vittnar om ett bristande säkerhetstänk och ett betydande inslag av personer med utländsk bakgrund i nyckelpositioner i en omfattning och på ett sätt som är förvånande.

Lägg till detta att det inte finns någon myndighet eller verksamhet som har det samlade ansvaret för att det finns el i det svenska elnätet som kan levereras till kunderna. Det övergripande ansvaret landar istället på ministrar i Sveriges regering som saknar kompetens inom området. De förefaller inte bekymrade trots all risk och att tusentals arbetstillfällen går förlorade.

Politikernas sabotage av det svenska elsystemet har skapat fantastiska affärsmöjligheter för utländska bolag som får leverera elektricitet, vindkraftverk och naturgas men för det svenska folket är kostnaden enorm och den kan bli ännu högre.

Men det handlar inte bara om ökade ekonomiska kostnader. Politikernas viktigaste uppgift är att skydda landet och invånarna från katastrofer och faror. Men när det gäller elsystemet finns en uppenbar risk att vi inom de närmaste åren kommer att se kaos till följd av utebliven strömförsörjning, direkt förorsakad genom våra politikers sabotage av elsystemet. Uppförandet av tusentals vindkraftverk ger också skador som inte går att överblicka. Sverige har blivit en avstjälpningsstation för utländska vindkraftsprojekt. Nyligen aviserade Volkswagen att bolaget ska klimatkompensera genom att bygga vindkraft i Sverige. Detta övergrepp på vår landsbygd och havsmiljö måste få ett slut!

Vad ska man då göra för att lösa detta? Samtliga experter i våra program är rörande överens om följande: Bygg kärnkraft och gör det snabbt! Överväg att starta reaktor i Ringhals. Kortsiktigt krävs gaskraftverk som kan träda in när det inte blåser.

Det är dags att sluta drömma om ett elsystem med vindkraft som bas. Överlåt elsystemet till ingenjörer som förstår hur det fungerar. Inse att Svenska Kraftnät inte tar ansvar för att vi har el. Myndighetens ansvar är att stänga ner områden när elen är slut, vilket är ett närmast motsatt förhållande. Regeringen måste utse en myndighet som har ett övergripande ansvar för att det finns tillräckligt med el i hela vårt elnät. Denna instans skulle kunna vara Svenska Kraftnät men då måste även beslut kring elproduktion ingå i ansvaret.

Ett Sverige utan el är inte en mysig återgång till naturliga förhållanden. Det är ett tillstånd med många döda, skadade och med ofattbart stora skadekostnader. I dagsläget hindrar situationen också mängder med nya arbetstillfällen.

Så några av våra intressanta program i denna fråga:

Vi styr rakt in i en elkris – kärnfysikprofessor jan Blomgren i Swebbtv Vetenskap 46
https://swebbtv.se/w/cFHKXwRMPC4fXeNeoPBVvd

Regeringen har totalt misskött energipolitiken – kärnkraftexpert Peter Rudling i Swebbtv Vetenskap 45
https://www.swebbtv.se/w/xcFw9s2cpgkbauMDBrXNTA

Experter och politiker om elkrisen i Sverige och hur den ska lösas. https://swebbtv.se/w/5zqSpvVJP2NCnj7jc39YUb

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program