Höga elpriser ingen slump – de är skapade: ”Politik har gjort svenskarna fattigare”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Sverige skulle kunna tjäna enormt mycket på att bygga ny kärnkraft i södra delarna av landet och sedan exportera detta till kontinenten. Det skulle också trycka ut den ryska gasen och motverka Polens idag extrema beroende av kolkraft. Det förklarar kärnfysikprofessor Jan Blomgren i en ny intervju med Swebbtv. Även fossilfri energi som vindkraft gör Sverige beroende av utländska intressen. Vindkraftverken kräver råmaterial från Kina, och kinesiska bolag äger också delar av svensk vindkraft.
– Det glöms bort att energi är den mest fundamentala varan i samhället, säger Blomgren.

Hur ska egentligen ”Stål utan kol” och andra gigantiska elprojekt få tillgång till ”fossilfri” el?

Den frågan har kärnfysikprofessorn Jan Blomgren bokstavligen ställt till de inblandade bolagen, men inte fått något svar.

Det kommer nämligen kräva en elförbrukning lika stor som Finlands.

För att lösa detta med vattenbaserad vindkraft krävs en vindkraftspark lika stor som Gotland.

Men Jan Blomgren har en bättre idé, som skulle vara oerhört gynnsam för Sverige.

– Jag vet något som vore en fantastisk bra affär för konungariket Sverige, även om jag inte tror det kommer inträffa. Antag att vi byggde koldioxidfri elproduktion som går dygnet runt året runt i södra Sverige. Det heter kärnkraft. Och sedan exporterar vi allt vad vi kan ner till kontinenten. Det skulle trycka ut den ryska gasen från framför allt Tyskland, men även trycka ut kolkraften i Polen, som idag är nästan helt beroende av kolkraft. En sådan lösning skulle ge enorma reduktioner av koldioxid och vi skulle kunna tjäna oerhört mycket som land på detta, säger han.

Ryssland har nu stoppat gas och elöverföring till Finland. Men det kommer inte påverka så mycket som man kan tro, enligt Blomgren. Finland har nämligen målmedvetet arbetat med att bryta sitt beroende av energiimport från Ryssland – med hjälp av ny kärnkraft.

Att Ryssland stänger av blir därmed ett tillfälligt problem som går att lösa på några månader.

– Det här är världens största kärnkraftsreaktor, förklarar Jan Blomgren. Den körs inte på full fart. Man håller på att trimma in den och ökar effekten stegvis, så man ser att allt fungerar. I slutet av året ska den gå på full fart, men redan när den gick på 30 procent gav den så mycket el att Finland för första gången någonsin hade Nordens billigaste el. Finland hade lägre elpris än Sverige, vilket aldrig tidigare hänt. Att Ryssland stängt har man ännu inte lyckats kompensera, men när Olkiluoto 3 är uppe i full fart kommer man inte vara så beroende av den ryska importen.

När det gäller naturgas så finns det flera andra leverantörer i världen än Ryssland som Europa i och för sig skulle kunna köpa av. Problemet är att få hit den.

– Vi har pipelines från Ryssland som står för en väldigt stor del. Och det gäller inte bara till Tyskland utan även till Ungern och Italien. Nu diskuterar man i Tyskland att bygga en pipeline från Qatar till Europa för att göra sig mindre beroende av Ryssland. Qatar är det land som finansierar Islamiska Staten, ska vi göra oss beroende av dem för att slippa Putin?

– Man inser ju problematiken. Det tar lång tid att bygga något sådant, och vilka länder ska den gå igenom? Mycket kan hända på vägen.

Enligt Jan Blomgren finns det inga alternativ till dagens pipelines. Man kan visserligen importera flytande naturgas, LNG. Flytande gas är dock mycket dyrare än leverans via pipelines. Samtidigt finns det en fördel: att man köpa från olika leverantörer i stället för att vara beroende av en enda källa. Men då måste man bygga terminaler för att kunna ta emot flytande gas, vilket tar flera år och kan kosta tusentals miljarder. Dessutom måste man bygga nya fartyg, eftersom det skulle behövas ”enorma mängder” flytande gas. Hela energilösningen blir alltså mycket dyrare.

– I den svenska energidebatten har man inte velat ha kärnkraft, men det får heller inte vara koldioxid. Då har man glömt bort att det här är grundstenen i hela samhället, alltså har det också en säkerhetspolitisk betydelse. Detta syns ännu mer i Tyskland. Att göra sig beroende av en diktatur för sin energiförsörjning gör att man blir sårbar. Putin behöver ingen armé. Han sitter på gaskranen. Det är mycket effektivare, säger Jan Blomgren i Swebbtv och påpekar att politiker borde göra avvägningar mellan alla olika aspekter som måste vara med i beräkningen.

Men det är inte bara fossila energikällor som skapar beroende till andra länder.

– Den vindkraft vi bygger idag går inte att bygga utan material från Kina, säger Blomgren. Det handlar framför allt om olika strategiska metaller. Vi är i händerna på Kina. Om de slutar exportera vissa ämnen så är det slut. Då kan man inte bygga.

Samtidigt äger Kina delar av den svenska vindkraften.

– Den enskilt största ägaren av vindkraft i Sverige är, håll i er, ett helstatligt kinesiskt kärnkraftsbolag. Varför i hela fridens namn är det så? Det ena är att det är strategiskt intressant att ha kontroll över svensk elproduktion. Det andra är att det är väldigt lönsamt, man kan tjäna väldigt mycket pengar på det här. Och det ena utesluter ju inte det andra.

– En ägare kan alltid besluta sig för att sluta producera. Det kan de göra i morgon, säger Jan Blomgren men påpekar att det inte skulle skapa någon ”extrem krissituation” i Sverige eftersom det handlar om en förhållandevis liten del av landets totala el.

Jan Blomgren poängterar också att de mycket höga energipriserna som uppstått inte är en slump, utan resultatet av politiska beslut.

– Det glömts ofta bort att energi är den mest fundamentala insatsvaran i samhället. Allt i samhället kräver energi. Vi har inte drabbats av högre energipriser, utan skapat dem. Det handlar särskilt om el. Och därför blir allt dyrare i samhället, eftersom precis allt behöver el för att fungera. Politik har gjort svenskarna fattigare, vi får mindre för pengarna helt enkelt.

Att Sverige för ett hundratal år sedan kunde gå från att vara fattigt till att bli ett av världens rikaste länder berodde inte minst på att man kunde få högvärdig energi genom utbyggnaden av vattenkraften, var duktiga på vattenkraftsteknik och sedan byggde ut kärnkraft. Detta var betydligt viktigare än att Sverige stod utanför andra världskriget, enligt Jan Blomgren.

– Det förändrade Sverige från fattigdom till rikedom, säger han.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program