Regeringens förslag om elsubventioner ges klartecken

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

En majoritet i finansutskottet säger ja till att kompensera hushållen enligt den bidragsmodell som regeringen tidigare presenterat. Tidigare har det varit oklart om regeringens eller Moderaternas modell för kompensation skulle implementeras.

Svenska hushåll i särskilt södra Sverige har sett skenande elpriser, vilket i huvudsak beror på att kärnkraften successivt nedmonteras i södra Sverige. Även EU-regleringar av svenska elområden har fått priset att öka. Särskilt under vintern har den volatila energimarknaden lett till kraftigt höjda elräkningar. Kärnkraften har successivt ersatts av det väderberoende energislaget vindkraft.

För att mildra konsekvenserna av energikrisen lades två olika huvudförslag fram, dels av regeringen som föreslog en tillfällig kompensation med en bidragstrappa och dels av Moderaterna om att tillfälligt slopa skatten för januari och februari månad.

Bidragsmodellen som vunnit en majoritets stöd ska ges till hushåll som har en hög elförbrukning. Denna modell fick tidigt stöd av bland annat Sverigedemokraterna, som därmed avgjorde vilken modell som skulle gälla. De menade att det inte var säkert att Moderaternas förslag skulle kunna samla en majoritet bakom sig och valde därför att säkerställa att något form av stöd utgår till medborgarna.

Foto: Oscar Sjöstedt (SD) (riksdagens webbtv)

– Många av hushållen har förmodligen börjat räkna med de här pengarna redan och skulle vi säga nej till regeringen och det sedan visar sig att det andra förslaget inte är framkomligt så får ju hushållen noll, sa Sverigedemokraternas finanspolitiska talesperson Oscar Sjöstedt tidigare i år till TT.

Bidraget kommer att betalas ut till hushållen under 2022 och avser elförbrukningen under perioden december 2021 till och med februari 2022. Hushåll som har en elförbrukning som överstiger 700 kWh per månad ges ersättning med lägst 100 kronor per månad och högst 2.000 kronor per månad, beroende på hur stor förbrukningen varit. Det är elnätsföretagen som kommer att överföra kompensationen till hushållen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program