Regeringen vill ha ”belöningssystem” för goda medborgare

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Morgan Johansson (S). Foto: Joakim Berndes/Skärmdump regeringen

S-regeringen föreslår nu att Sverige inför ett ”modernt offentligt belöningssystem” där medborgare belönas om de agerar på ett utmärkande sätt. Enligt regeringen är det hög tid att Sverige följer andra länders belöningssystem. Utgångspunkten ska vara så kallade demokratiska ”värderingar”, och insatser som är ”oförenliga med våra gemensamma värderingar” ska aldrig kunna belönas, enligt en formulering i propositionen.

Det är i en lång proposition som regeringen föreslår att ett så kallat ”modernt offentligt belöningssystem” införs i Sverige.

Syftet är att belöna personer som gör insatser ”av stor betydelse för andra enskilda eller för vårt samhälle”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Belönings­systemet ska ”upp­märk­samma och belöna förtjänst­fulla insatser”, fortsätter man.

Det kan till exempel handla om en veten­skaplig bedrift, ett modigt liv­räddande ingripande eller andra påstått viktiga insatser för samhället, och belöningen ska ske i form av en ordensutmärkelse.

Systemet ska också framhäva dessa insatser oavsett vilken ställning personen har i samhället och oavsett var i samhället agerandet sker.

Vidare ska vem som helst kunna nominera någon annan.

– Det här är ett fint sätt att uttrycka upp­skattning och tack­samhet till personer som på ett eller annat vis har genomfört en extra­ordinare insats som har stor betydelse för samhället, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett uttalande.

I själva propositionen påpekas det bland annat att många andra länder har liknande ”moderna” belöningssystem för sina medborgare.

Och nu är det alltså Sveriges tur, tycker regeringen.

”När viktiga samhällsinsatser belönas skapas incitament för andra att följa i samma fotspår vilket kan leda till positiva effekter för samhället i stort. Ett belöningssystem som en stor del av befolkningen känner sig delaktig i kan, enligt kommittén, dessutom skapa en ökad känsla av gemenskap. Ett mycket stort antal länder har väl fungerande och väl förankrade belöningssystem som innebär att staten kan uttrycka sin erkänsla för insatser som gjorts för samhället. Regeringen anser att det finns skäl att eftersträva detsamma i Sverige och konstruera ett centralt belöningssystem som möjliggör för staten att uttrycka sin erkänsla för insatser som är av sådant slag att de förtjänar att belönas på en nationell nivå”, skriver man.

Det förklaras också att medborgare ska belönas med utgångspunkt i de så kallade ”värderingar” som råder i landet, närmare bestämt de värderingar som återfinns i grundlagarna och som anses vara grundläggande för det demokratiska samhället.

”En effekt av det angivna synsättet är att insatser som framstår som oförenliga med våra gemensamma värderingar under alla förhållanden inte kommer att kunna belönas”, står det i propositionen.

I sociala medier är folk skeptiska.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program