Moderaterna kräver svar från regeringen om civilförsvaret

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Riksdagens webbtv (Anstrell under riksdagsdebatten)

Den moderata riksdagsledamoten Alexandra Anstrell krävde svar från justitieminister Morgan Johansson avseende det civila försvarets beredskap. Justitieministern ägnade större delen av debatten åt att skylla olika problem på tidigare regeringar.

Anstrell ville ha svar på vilka satsningar regeringen är beredda att vidta, men ville också ha svar på hur planering för evakuering från städerna ser ut om striderna närmar sig dessa. Något som har aktualiserats i och med kriget i Ukraina, där flyktingströmmar från städerna ofta varit spontana istället för organiserade och många har fastnat i städer som utsatts för belägringar.

Under debatten ägnade däremot justitieministern huvudsakligen sig åt att peka ut vad Moderaterna gjorde under sin regeringsperiod mellan 2006 till 2014.

Foto: Faksimil riksdagens webbtv (Johansson och Anstrell i debatt)

– Moderaterna drev i denna kammare, med mycket liten marginal, ett fåtal röster, igenom ett avskaffande av värnplikten mot socialdemokratins vilja. Vi röstade emot det förslaget. Moderaterna drev igenom det, sade justieminister Johansson under debatten.

– Sedan skar Moderaterna ned på försvaret i en sådan omfattning att en av era försvarsministrar avgick i protest. Så var det då, fortsatte Johansson.

Anstrell försökte under debattens gång få svar kring evakueringsplaner, men justitieministern återkom aldrig till den frågan.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) pekade ut att det fanns ett behov om 1,8 miljarder för att snabbt kunna iordningställa vissa akuta funktioner, som till exempel skyddsrum, detta i samband med att kriget i Ukraina bröt ut. Efter förhandlingar mellan riksdagspartierna landade det i att de enbart fick 800 miljoner. Detta är däremot 800 miljoner utöver den redan planerade upprustningen av civilförsvaret som är beslutade och där alla partier stödjer regeringens linje eller vill se mer omfattande upprustningstakt.

Den numera partilösa riksdagsledamoten Roger Richthoff har vid flertalet intervjuer med Swebbtv gått igenom vikten av ett starkt civilt försvar. Han har bland annat pekat ut problematiken med energiförsörjningen, vilken han menar fungerar dåligt till och med i fredstid. Han har även pratat om behovet av lagerhållning av viktiga förnödenheter så som till exempel mat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program