”Putin är nationalist” – står i vägen för globalisterna

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Den stora motsättningen i dagens värld är inte mellan länder, utan mellan nationalism mot globalism. Detta är också bakgrunden till Ukrainakonflikten och västvärldens syn på Ryssland. Västmakternas politiker och oligarker, som drivs av globalism och vill upplösa nationalstater, har som ”primärt mål” att störta den nationalistiska regimen i Ryssland. Det säger Swebbtvs politiska kommentator Lars Bern i ett nytt program.
– Ryssarna har blivit grundlurade av västvärlden. Ryssarna har gjort det ena försöket efter det andra för att få till bra relationer med väst. Idag förstår de nog det, men tidigare har de inte insett att deras nationalism omöjliggör överenskommelser med globalisterna.

Det är Lars Bern som i nytt program kommenterar Swebbtvs intervju med den tidigare Moskva-ambassadören Sven Hirdman.

Bern delar mycket av det Hirdman säger, men inte allt.

– Sven Hirdman ser relationen till Ryssland på ett väldigt nyktert sätt, vilket få svenska ämbetsmän och politiker gör. Just nu är det en hysterisk antirysk anda i vårt samhälle och hela västvärlden som förhindrar en nykter analys, säger Lars Bern och fortsätter:

– Men det är en aspekt i hans och andras analys jag saknar. Man underskattar kraftigt Ryssland och dess ekonomiska betydelse. Vi västerlänningar tittar på finansiella data med siffror där innehållet bara är luft. Det är väldigt mycket immateriellt innehåll, och väldigt lite realekonomiskt innehåll. Denna fälla får man inte falla i när det gäller Ryssland. Man måste förstå att landet sitter på en enorm landmassa som innehåller massor av strategiskt viktiga råvaror. Olja, gas, kol och stora mängder av sällsynta och viktiga mineraler. Sen inte minst jordbruksprodukter, med en potential att producera ännu mer. Utifrån detta är Ryssland en ekonomisk supermakt.

Men varför har det då inte gått att ”integrera” Ryssland i Europa och västvärlden?

Förklaringen till detta är rätt enkel, menar Lars Bern.

– Orsaken till att integrationen in i Europa misslyckats är att Putin-regimen är en nationalistisk sådan. Putin och hans krets är framför allt ryska nationalister, som sätter nationella intressen före andra intressen. Och detta är den stora konfliktytan i världen idag. Den är inte mellan länder, utan mellan två olika system: det globalistiska och det nationalistiska.

Enligt Lars Bern kan även motsättningarna inom EU förklaras på detta sätt.

– Det finns några länder som prioriterar sina nationella intresse. Det handlar framför allt om Polen och Ungern. De är hela tiden utsatta för en kampanj från de globalister som styr i Bryssel.

Och ju mer nationalistisk Putins regim blivit, ju mer har västvärlden sett honom som en fiende.

– Den står i vägen för deras ambitioner att lägga under sig den marknad och de naturresurser som finns i Ryssland. Ett exempel är George Soros och hans Open Society. Det är ingen slump att hans organisation kallas Open Socitety, för den är ju spjutspetsen inom globalismen. Den lägger miljarder på att försöka rasera nationsgränser och öppna upp för människoströmmar och penningflöden. Detta gör det möjligt för de stora globala företagen att kolonisera resurser runt om i världen. Och självklart är Ryssland ett väldigt intressant objekt. Nationalismen hindrar dem att komma åt resurserna. Detta måste man ha med i bilden när man bedömer Ukrainakrisen.

– Globalisternas primära mål är att störta den nationalistiska regimen i Ryssland. Men hur det ska gå till förstår jag inte riktigt. Trots kriget har ju Putin ett starkt folkligt stöd. Han har ett stöd på 70 procent, något ingen ledare i västvärlden når upp till. Det finns ingenting som tyder på att Putin förlorat sitt folkliga stöd. Det är önsketänkande i väst, fortsätter Lars Bern.

Samtidigt utgör hela alliansen mellan Ryssland och Kina ett hot mot västvärldens globalister, eftersom det rör sig om två stora nationalistiska stater. Kina är inte bekymrat över konflikten mellan Ryssland och väst, enligt Lars Bern. Tvärtom. Konflikten kommer stärka den egna relationen till Ryssland, som blir ännu mer beroende av Kina.

– Det pratas om att USA fortfarande är en större ekonomi än Kina, men det stämmer inte heller. Då tittar man på finansiella data, och de innehåller så oerhört mycket luft och goodwill, som ju är väldigt flyktiga tillgångar. För att förstå den ekonomiska utvecklingen över tid måste man se på realekonomin, alltså på verkliga tillgångar, materiella tillgångar, säger han och påpekar att detta utgör basen för IT-företag och andra immateriella företag som dominerar i väst.

Sanktionerna mot Ryssland är rentav ”komplett vansinne”, enligt Bern.

– Det är en garanti för att västvärlden kommer förlora kampen om världshegemonin, säger han och påpekar att även ”klimathysterin” försvagar väst jämfört med Kina.

– Kina bekänner sig visserligen till klimatfrågan, men man ska inte titta på vad de säger utan på vad de gör.

Det finns också en annan väsentlig skillnad mellan Putin och västvärldens ledare, fortsätter Lars Bern. Putin är inte glad i sina oligarker, medan västvärldens oligarker styr och ställer.

– I sitt senaste tal var Putin utomordentligt kritisk mot de ryska oligarkerna. Det ska man vara medveten om. Han uttryckte sig ytterst kritisk mot den här kretsen, säger Lars Bern och påpekar att Putin var ”direkt föraktfull” mot deras överdådiga beteende.

Även i Kina ingriper staten mot landets hypermiljardärer och begränsar deras frihet.

– Ryssarna har blivit grundlurade av västvärlden. Ryssarna har gjort det ena försöket efter det andra för att få till bra relationer med väst. Idag förstår de nog det, men tidigare har de inte insett att deras nationalism omöjliggör överenskommelser med globalisterna. Globalisterna vill inte. Globalisterna vill bara ha bort den typen av regimer. De vill ha bort Putin, Orbán och regeringen i Polen. Alla måste ansluta sig till den globalistiska synen.

De globala krafterna är dock långtifrån att fullt ut lyckas med sina avsikter, påpekar Bern, eftersom det i stort sett bara är västvärldens länder, som styrs av globalister, som ställer sig bakom sanktionerna mot Ryssland.

– Det viktiga att förstå är att konflikten inte står mellan öst och väst. Konflikten i dagens värld, som hotar världsfreden, är kampen mellan de här stora globala ekonomiska krafterna och olika länders nationella ambitioner att sköta sig själva. Och de flesta av världens länder är ju nationellt styrda, styrda av nationalister. Jag tror inte att globalisterna kommer lyckas. Men kampen som de bedriver kan leda till ett världskrig, avslutar Lars Bern.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program