Många dödsfall och skador från vaccinen: ”De är inte säkra och effektiva”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Antalet dödsfall och allvarliga biverkningar från covidvaccinen är ”häpnadsväckande” många. Det säger den amerikanska läkaren Peter McCullough, som arbetat med pandemin ända från början. Vaccinationen i USA borde ha stoppats i februari 2021. Redan då hade dödsfallen överstigit den normala siffran, säger han. Men massvaccineringen har fortfarande inte upphört, eftersom världen befinner sig i historiens största masspsykos – som inte slutar förrän någon inflytelserik person kliver ur den och säger stopp.
– Vaccinen är groteskt osäkra, säger McCullough i en ny intervju.

Det blir allt tydligare att de så kallade covidvaccinen leder till många och allvarliga biverkningar.

I en intervju förklarar nu den framstående kardiologen Peter McCullough att det handlar ”svindlande” många vaccinskador, och att massvaccineringen borde ha stoppats för länge sedan.

Han påpekar först att det så kallade VAERS-systemet som registrerar vaccinskador i USA är mycket pålitligt. Enligt McCullough har hittills 21.000 vaccinrelaterade dödsfall registrerats.

– Den siffran är häpnadsväckande, säger han. Vi har ungefär 70 vaccin på den amerikanska marknaden. Inget annat kommer i närheten av detta. Det skedde 278 miljoner injektioner per år innan covid. Vanligtvis har vi 150 dödsfall.

– Det är alltså tydligt att vi har en överväldigande dödsrisk från vaccinen.

McCullough hävdar att vaccineringen borde ha avbrutits i februari 2021. Redan i januari 2021 hade covidvaccinen nämligen orsakat fler dödsfall än den normala siffran.

– Jag hade stängt ner det, fortsätter han. Man måste ta reda på varför så många dör strax efter vaccinering. Men det finns ingen som helst tillsyn.

Sedan visade analyser av dödsfallen att de var starkt relaterade till vaccinen. 50 procent av dem inträffade inom 48 timmar. 80 procent inom en vecka. I 86 procent av fallen fanns det ingen annan förklaring än vaccinen.

Och idag finns det också enorma mängder allvarliga icke-dödliga biverkningar.

– 350.000 amerikaner har behövt sjukhusvård, fortsätter han. Vi har haft 21.000 fall av myokardit och hjärtmuskelinflammation. Detta är svindlande siffror. Vi har 36.000 människor som blivit permanent handikappade. Vi har nästan haft 100.000 personer som fått någon allvarlig allergisk reaktion, anafylaxi eller annan svår reaktion.

– Siffrorna är helt chockerande, säger han och påpekar att liknande siffror upptäckts i Storbritannien.

– Detta är mycket höga siffror.

Men media rapporterar inte om dem, trots att statistiken är offentlig för alla.

– Det verkar finnas en samlad ansträngning att tysta ned information om säkerheten kring vaccinen. Alla nyhetskanaler och de stora sociala medieplattformarna kväser den. Detsamma gäller information om tidig behandling. Detta för att i stället blint marknadsföra vaccinen. Människor undanhålls alltså medvetet balanserad information, säger han.

Men stora delar av det amerikanska folket förstod ändå vad som skedde, så vaccineringen i USA bromsade kraftigt in i april 2021.

– Ingen vill ta vaccinen efter det. Folk visste. De såg hur familjemedlemmar och andra i den sociala kretsen dog efter vaccinering. Antalet som ville vaccinera sig sjönk till botten. Därför började man erbjuda människor saker och pengar. Men de ville ändå inte vaccinera sig. Man erbjöd stipendium till unga, men det funkade inte. Dödsrisken är så stor att det inte spelar roll. Sedan kom vaccintvånget, och nu protesterar folk våldsamt på gatorna och lämnar sina jobb.

– Om vaccinen verkligen var säkra och effektiva hade vi inte haft det här problemet. Människor hade bara tagit det.

Han påpekar att 20 miljoner i USA tar vaccin mot hjärnhinneinflammation innan de börjar på college. Och alla tar det, eftersom det vaccinet fungerar och inte dödar.

– Vaccinen mot covid-19 är inte säkra och effektiva, säger han och fortsätter:

– De producerar en stor mängd spikprotein under en oregerlig tidsperiod. Detta är farligt för kroppen och kan skada organ, som hjärnan och hjärtat. Det är bevisat. Och det orsakar blodproppar. Det kan cirkulera i kroppen i 28 dagar och vara kvar i upp till ett och ett halvt år. Det är sjukdomsalstrande, och kan till exempel orsaka hjärtsjukdomar. Detta är uppenbart. Och det tar lång tid innan spikproteinet försvinner ur kroppen. Och tänk då vad påfyllnadsdoserna gör. Kroppen kommer inte hinna få ut detta farliga spikprotein. Det kan få katastrofala konsekvenser och leda till kroniska sjukdomar.

– Vaccinen är groteskt osäkra, hävdar han.

Att de ändå inte stoppas beror mest troligt, menar Peter McCullough, på att världen befinner sig i en masspyskos av aldrig tidigare skådat slag. Då kan mänskligheten bete sig så här galet.

– Då finns det ingen gräns för hur absurt det kan bli. I självmordssekter slutar det med att alla tar livet av sig. Under en masspsykos är det få personer som ser vad som verkligen händer. De andra förstår inte alls vad som sker.

Masspsykosen kan bara upphöra om någon som befinner sig i den tar sig ur och stoppar den, förklarar han. De som är en del av masspsykosen litar nämligen bara på andra som befinner sig i den. Den skulle också kunna sluta om de vaccinerade smittas. Men det sker ju redan och ser inte ut att hjälpa. Människor tar sina påfyllnadsdoser ändå.

Under onsdagens myndighetsgemensamma pressträff lyfte även Läkemedelsverket den mängd biverkningar som registrerats i Sverige. Enligt Läkemedelsverket finns det idag 8.496 misstänkt allvarliga biverkningar från vaccinen. Det är något fler än de 8.440 som i skrivande stund totalt sett under hela pandemin hamnat på IVA, och bland dem har över 80 procent varit i riskgrupp. Detta är många gånger fler biverkningar än vad svininfluensavaccinet Pandemrix orsakade.

– Sjukvården måste vara alert på att rapportera in misstänkta biverkningar, sade myndigheten.

Så här skriver tre svenska läkare från Läkaruppropet den 31 december 2021:

”Dessa komplikationer överstiger med råge biverkningarna från samtliga övriga vaccinationer från 1990 till idag, men är trots detta sannolikt gravt underrapporterade. Vetenskapliga studier tyder nämligen på att mindre än 10 % av alla biverkningar rapporteras. Denna höga incidens av allvarliga biverkningar är häpnadsväckande med tanke på att det gäller en förment mycket avancerad teknik. Det förtjänar också att påpekas att alla vaccinationer mot svininfluensan 2009 upphörde efter endast 53 dödsfall – men dock inte i detta fall. Man frågar sig varför.”

Se även denna film om biverkningar från vaccinen (risken för svenskar att få allvarliga vaccinskador kan redan vara större i vissa åldersgrupper än risken för svår covid):

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program