Jordbruken ska granskas – påstådda målet: ”En hållbar livsmedelsproduktion”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

EU-kommissionen föreslår nu en ändring av en förordning gällande statistikinsamling från jordbruk. Sveriges regering, som är positiv till förslaget, förklarar i en promemoria att målet är att ”utveckla en hållbar livsmedelskedja”. Fokus ska skifta från primärt ekonomiska jordbruksdata, till data som uppenbarar ”sociala” aspekter och ”hållbarhet”.

Tidigare i sommar presenterade EU-kommissionen en ändring av en tidigare förordning (EG nr 1217/2009) gällande datainsamliong från jordbruk. Man vill omvandla det så kallade informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet (ISJH).

Man vill alltså utöka insamlingen av statistik. Nytt fokus är ”hållbarhet”.

Enligt Sveriges regering handlar det bland annat om miljödata kopplade till mark, luft, vatten och biologisk mångfald samt uppgifter om ”jordbrukets sociala dimension”.

Regeringen är positiv till förslaget, men vill fokusera på statistik som är mest central för att kunna ”utvärdera den förda politiken” samt ”följa upp utvecklingen av en hållbar livsmedelsproduktion”.

Regeringskansliet förklarar i sitt PM om EU-förordningen:

”Regeringen är i grunden positiv till att statistikinsamlingen utvecklas. Statistikinsamling är av betydelse för arbetet med att utveckla en hållbar livsmedelskedja och för att kunna följa upp och utvärdera den förda politiken. Regeringen anser samtidigt att det är viktigt att ökade kostnader för myndigheter och jordbrukare vägs mot nyttan med en utvecklad statistikinsamling. Regeringen anser därför att utvidgningen av statistikinsamlingen bör begränsas till de delar som är centrala för att följa upp utvecklingen av en hållbar livsmedelsproduktion.”

Enligt gruppen ”CEEweb for Biodiversity” är avsikten med lagändringen att effektivisera och utöka data som samlas in från gårdar till att ”inkludera sociala och miljömässiga faktorer”, i motsats till det primärt ekonomiska fokuset i det nuvarande jordbruksbokföringsdatanätverket (på engelska kallat FADN), som övervakar gårdars inkomster och affärsverksamhet.

På engelska heter det nya systemet ”Farm Sustainability Data Network” (FSDN).

EU-kommissionen förklarar på sin hemsida hemsida att avsikten är att konvertera det gamla systemet till ett som inkluderar data om ”hållbarhet” och ”sociala” aspekter.

Det hela ingår i politikernas klimatfanatiska plan ”European Green Deal”.

”European Green Deal är kommissionens plan för att göra EU:s ekonomi hållbar och koldioxidneutral till 2050. I strategin Från jord till bord, tillkännagav kommissionen sin avsikt att omvandla FADN till ett datanätverk för jordbrukshållbarhet (FSDN). FSDN-initiativet kommer utöka omfattningen av det nuvarande FADN-nätverket till att även samla in data på gårdsnivå om miljömässiga och sociala jordbruksmetoder, samt förse jordbrukare med rapportering om deras gårdsprestanda… För att omvandla ISJR:s övergripande struktur antog kommissionen ett förslag till förordning om ändring av rådets förordning 1217/2009. Listan över nya uppgifter och variabler som ska inkluderas i det framtida FSDN kommer att anges i sekundärlagstiftningen (genomförandeakter och delegerade akter). Baserat på en pågående studie kommer kommissionen att föreslå en kartläggning av möjliga ämnen som ska inkluderas, som kommer att diskuteras under hösten 2022…”, skriver EU-kommissioenn.

”Medlemsstaterna kommer sedan att samla in uppgifter på gårdsnivå, med jordbrukarens samtycke”, kan man läsa i en annan artikel.

Enligt kommissionen finns det cirka 80.000 så kallade EU-gårdar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program