FHM vill utöka covidpassen om smittan blir ”mycket hög”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Antalet fall i Sverige under hela perioden mars 2020- till december 2021. Foto: Folkhälsomyndigheten

Det ska krävas mycket hög smittspridning för att covidpassen ska utökas till att gälla även restauranger. Det är i alla fall Folkhälsomyndighetens bedömning. Men troligen inför regeringen nya ”åtgärder” redan nästa vecka.

De så kallade vaccinationsbevisen som infördes i Sverige den 1 december gäller i dagsläget vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Men regeringen planerar införa dem även på restauranger och gym.

Om Folkhälsomyndigheten får bestämma hänger allt på vilken smittspridning Sverige får.

I det underlag som Folkhälsomyndigheten tagit fram till regeringen skriver myndigheten att det i nuläget inte är ändamålsenligt med vaccinationsbevis i ytterligare miljöer.

I Aftonbladet påstås det att covidpass kan införas även i kollektivtrafik.

Men det Folkhälsomyndigheten skriver är följande:

”I miljöer som restauranger, handelsplatser och kollektivtrafik bedöms andra åtgärder ha en större effekt som första åtgärder, dvs. åtgärder som möjliggör att människor kan hålla avstånd. I ett läge med mycket hög smittspridning kan vaccinationsbevis på serveringsställen, i kombination med åtgärder för avstånd, var ett alternativ för att möjliggöra för serveringsställen att undgå mer ingripande restriktioner så som reglering av öppettider eller förbud mot att servera alkohol efter en viss tid. Även på vissa typer av handelsplatser samt plats för kultur- och fritidsverksamhet kan vaccinationsbevis vara ett alternativ i kombination med andra åtgärder. Vid en ökad smittspridning kommer tilläggsåtgärder behövas även för de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som använder sig av vaccinationsbevis.”

Det man uttryckligen vill se i kollektivtrafiken är munskydd, begränsning av andel personer för långväga resor och att kollektivtrafiken ska köras i tillräcklig omfattning.

Myndigheten föreslår också alternativ till covidpass på restauranger.

”Vid en väsentligt ökad smittspridning och en påtaglig ökning av belastningen på vården kan det vara aktuellt att införa förskrifter om sittande servering, maximalt antal personer i ett sällskap och avståndet mellan sällskap. Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan det vara ändamålsenligt att införa vaccinationsbevis alternativt en begränsning av öppettider på serveringsställen”, förklarar man.

Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget inte någon överhängande risk för en mycket hög belastning på sjukvården.

Samtidigt poängterar man att de så kallade vaccinen inte stoppar infektion.

”Vaccinernas skyddseffekt mot allvarlig sjukdom är mycket bra. Skyddet mot att själv bli smittad och att sprida smittan vidare är dock inte lika effektivt… Vid en mycket hög smittspridning är den population av vaccinerade som ändå riskerar allvarlig sjukdom tillräckligt stor för att orsaka en relativt hög belastning på hälso- och sjukvården, särskilt i kombination med den belastning som de ovaccinerade orsakar i ett sådant läge”, skriver man.

Gym nämns inte närmare i rapporten.

Hur mycket smittan kommer öka, och hur noga regeringen kommer följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, återstår att se. Det är ännu oklart vilken effekt den nya omikronvarianten kommer ha på Sverige. Smittan har ökat på senaste tiden, även om den är mycket lägre än förra året.

Det är troligt att regeringen kommer använda den pågående spridningen för att mycket snart införa ännu fler restriktioner. Fortsätter smittspridningen öka ”i samma takt som nu” införs nya åtgärder redan nästa vecka, enligt DN.

Just nu ligger 46 covidpatienter på IVA i hela landet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program