Dieselpriset allt närmare 30 kronor

Dieselpriserna ligger nu stabilt över 25 kronor i stora delar av landet, enligt bensinpriser.nu, och många spekulerar i att priset kommer att stegra ytterligare.

Sverige har genomlidit omfattande prisökningar för såväl bränsle som el och uppvärmning. Sveriges regeringen har anklagats för att vara yttersta ansvarig för det inträffade, detta till följd av den klimatalarmistiska politik som ligger till grund för prisaccelerationen.

Oppositionspartierna har däremot alla varit delaktiga i att till exempel driva på för den så kallade reduktionsplikten. Alla utom Sverigedemokraterna. Reduktionsplikten innebär att en allt större mängd biodrivmedel ska blandas in i bränslet, särskilt påverkar detta dieselpriserna då inblandningens storlek i diesel ska öka snabbare än för bensin. Biodrivmedel är väldigt dyrt och finns inte i någon större utsträckning. Därför skenar också priserna snabbt vart eftersom inblandningen av detta ska öka.

Likaså kritiseras skatterna som idag utgör ungefär halva priset. Regeringen har inte velat göra något åt reduktionsplikten eller beskattningen av drivmedel hittills. Detta trots att priset stegrar snabbt. Ungefär halva priset består av skatter.

På sociala medier har kritikstormar uppstått efter att regeringen försöker skylla prisutvecklingen på Rysslands krig mot Ukraina. Detta trots att priset skenade långt innan kriget. I våra grannländer är priset fortsatt mycket lägre än i Sverige.

Nästa vecka på torsdag ska Bränsleupproret genomföra en demonstration utanför riksdagen till följd av de höga priserna. Detta samtidigt som skattesatserna för diesel och bensin ska debatteras i riksdagen.