3 av 4 som dör med covid är vaccinerade

Mörk färg markerar vaccinerade avlidna. Bild: Folkhälsomyndigheten

Ungefär tre av fyra personer som avlider med covid-19 i Sverige har tagit det så kallade vaccinet, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

Hittills har nu 125 bekräftade personer rapporterats avlidna med covid-19 under vecka 1 i år. Under föregående tre veckor var medeltalet 53 avlidna per vecka.

”Bland de rapporterade dödsfallen vecka 1 var 35 ovaccinerade, vilket motsvarar 28 procent”, skriver Folkhälsomyndigheten i sin senaste veckorapport.

Ålder är fortfarande den viktigaste riskfaktorn.

Medelåldern för dödsfallen är 72 år bland ovaccinerade och 80 år bland vaccinerade.

Av de avlidna vecka 1 hade 54 personer en insats enligt socialtjänstlagen, alltså hemtjänstinsatser eller boende på SÄBO, skriver myndigheten.

Läs också: