USA och Storbritannien stoppar utredning av biolabb i Ukraina

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

FN:s säkerhetsråd. © Foto: MusikAnimal/Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

USA, Storbritannien och Frankrike hindrar en internationell utredning av de biolabb som funnits i Ukraina och som enligt Ryssland använts för att utveckla biologiska vapen.

Ryssland hävdar att USA har använt laboratorier i Ukraina för att utveckla biologiska vapen. Den ryska regeringen har därför krävt en internationell utredning om detta.

Men så blir det inte.

När FN:s säkerhetsråd röstade om förslaget ställde sig Kina bakom det, medan USA, Storbritannien och Frankrike röstade emot det.

De tio roterande rådsmedlemmarna lade ner sina röster.

Enligt RT var Dmitrij Polyanskij, Rysslands biträdande sändebud till FN, ”djupt besviken” efter omröstningen och hävdar att ”västländerna helt enkelt är rädda” för en internationell utredning.

Om Rysslands anklagelser stämmer har USA och Ukraina brutit mot 1972 års internationella konvention som förbjuder utveckling, produktion och lagring av biologiska vapen.

Labben är ett faktum, men enligt Ukraina har de bara använts till ”vanlig vetenskaplig forskning”.

Ryssland hävdar dock bestämt att USA och Ukraina ska ha använt flera av labben för ett ”hemligt ’militärbiologiskt’ program”, skriver RT, som bland annat innefattade prover av mjältbrand, kolera och andra infektionssjukdomar. Och man hade bifogat filer som underlag för den resolution om en internationell utredning som man ville att säkerhetsrådet skulle anta. Dessa bilagor kräver fortfarande en förklaring, påpekar Rysslands biträdande sändebud till FN.

Så här sade Dmitrij Polyanskij i FN efter omröstningen:

– Vi beklagar att rådet misslyckats med att åberopa den mekanism som föreskrivs i artikel 6 i konventionen om biologiska och toxinvapen (BTWC). Jag påminner om att enligt BTWC, ”förbinder sig varje stat som är part i konventionen att samarbeta för att genomföra alla utredningar som säkerhetsrådet kan inleda, i enlighet med bestämmelserna i Förenta nationernas stadga, på grundval av klagomål som mottagits av rådet”.

– Under utarbetandet av detta resolutionsförslag visade västerländska stater på alla möjliga sätt att de ställde sig över lagen och inte tänkte genomföra denna bestämmelse. De visade sig vara redo att trampa på alla normer och bryta mot varje regel – i linje med det koloniala tänkande som de är vana vid. Vi har länge slutat att förvånas över det, fortsatte han.

– Oavsett resultatet av dagens omröstning behåller vi våra frågor till USA och Ukraina. Materialet som bifogades vårt klagomål kräver fortfarande förtydliganden. Vi kommer fortsätta att agera inom BTWC:s ram och göra de nödvändiga ansträngningarna för att fastställa alla fakta relaterade till USA:s och Ukrainas överträdelse av skyldigheter enligt BTWC i samband med aktiviteterna för biologiska laboratorier på ukrainskt territorium. Förr eller senare måste alla förövare stå till svars för sådana illegala aktiviteter inför det globala samhället.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program