Under 2022 får vi troligen veta vad allting handlade om!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

MIKAEL WILLGERT:

Jag vill passa på att önska alla våra tittare ett Gott Nytt År 2022 och samtidigt skicka ett stort tack för året 2021 som nu går mot sitt slut.

Det har varit ett spännande år fyllt av överraskningar. Tyvärr inte bara positiva sådana men det finns också mycket som är positivt, inte minst kopplat till att Swebbtv och andra fria medier blir allt svårare att negligera.

Våra tittarsiffror har successivt ökat under året. Som ni säkert minns blev vi avstängda från YouTube strax före jul förra året. Orsaken var att vi rapporterade om vetenskapen kring Covid-19. Vi låg precis i startgroparna för att dra igång vår egen plattform vilket skedde så gott som omgående lyckligtvis.

Sedan årsskiftet har vi haft i storleksordning 1,4 miljoner unika tittare på vår videoplattform Swebbtv.se.

Utöver detta har vi ett ständigt ökande antal besökare på denna nyhetssida där vi har nyheter i textform. Vi förekommer också varje dag på Öppna Kanalen med 1,7 miljoner hushåll som kan se våra program.

Vi har tidigare lovat att erbjuda en fri kanal som alternativ till YouTube. Den heter SwebbTube. Vi har idag tester på SwebbTube. Gå in på Swebbtube.se för att se hur det ser ut.

Swebbtube

Vi är troligen den viktigaste kanalen för debatt i angelägna frågor vilket är ett problem för de gamla medierna. Det tydligaste exemplet på detta var när SVT ägnade ett halvt Aktuellt-program åt att baktala Swebbtv, Elsa Widding, Lars Bern m.fl. Den låga nivån på detta angrepp visar på den totala avsaknaden av kompetenser i mainstreammedia. De klarar inte att tysta den fria debatten.

Den öppna och fria debatten är vårt mål och flera av de frågor vi har uppmärksammat har också kommit upp till allmän debatt.

Jag tänker på elenergifrågan som vi har varnat för i flera år. Samma gäller nackdelarna med vindkraften. Även det orimliga projektet Hybrit/Stål utan Kol för 400 miljarder verkar ha tagit intryck av de faktiska realiteterna som vi har lyft fram. Det finns helt enkelt ingen elektricitet till detta.

Likaså har Estonia har avslöjats med sina hål som vi har förutsagt för flera år sedan. Mordet på Olof Palme är långt ifrån uppklarat och är en fråga vi kommer fortsätta uppmärksamma. Samma gäller olyckan med Lars Vilks.

Vaccinerna och Covid-19 har blivit alltmer klarlagda. Nyttan med vaccinerna kan starkt ifrågasättas medan riskerna är kraftigt underrapporterade. Hela området är en härva av motsägelser och felaktig rapportering där vi har lagt stora ansträngningar för att navigera rätt och hålla oss till vetenskapen. Swebbtv är den kanal som har en tätposition i rapporteringen kopplad till Covid-19 och vaccinerna.

En annan viktig händelse under året var ”sommarpratarna” som sändes varje dag under juli.

Hoppas också du har noterat att vi har vår nyhetssida med dagliga skrivna nyheter.

En annan orsak till att vi har varit framgångsrika i vaccin- och Covid-rapporteringen är att techjättarna och myndigheterna inte har kunnat stänga ner och censurera oss än eftersom vi har vår egen videoplattform skild från YouTube.

Ett annat område som har varit i fokus gäller den globala ekonomiska kollaps som vi av allt att döma står inför.

Att den kommer, verkar alla insatta vara överens om. Frågan är när, och hur länge den kan skjutas upp.

Inflationen har eskalerat den sista tiden vilket är början på detta scenario. Det leder fram till en ekonomisk härdsmälta av mått som sannolikt aldrig tidigare har skådats. World Economic Forums Klaus Schwab förklarade tidigt att Covid-19 är starten på ”the Great Reset” vilket troligen är ett annat sätt att uttrycka samma sak som vi säger. De ofantliga penningmängder som skyfflas ut med pandemin som förevändning gör att fastighets- och bankkraschen kan skjutas fram något medan spänningarna byggs upp. Stora delar av dessa penningmängder går till jordens allra mest förmögna som därmed har kunnat flerdubbla sin förmögenhet under pandemin i många fall.

Nedstängningarna som har skett i många länder minskar inflationen temporärt vilket också skjuter fram scenariot för kollaps. Covidpassen kan ha en funktion för att minska människors frihet och rörlighet i det kaos som blir följden av denna utveckling. Vi hoppas naturligtvis att detta kaos aldrig ska uppstå men vi har målsättningen att våra tittare ska ha en möjlighet att förbereda sig på en sådan utveckling, om den uppstår. Nedstängningarna och Covidpassen går inte att förklara med hälsoeffekter. De har liksom de ofantliga stöden naturligtvis helt andra syften, sannolikt kopplade till ekonomin.

Nästa år vet vi kanske vad detta handlar om.

Lena Hallengren gick före julafton ut och förklarade att myndigheterna ska spåra upp de ovaccinerade och ta reda på var de bor. Det är en skrämseltaktik som är obegriplig för den som har informationen att vaccinerna inte skyddar mot smitta. Det måste handla om något annat.

Man vill också pressa gravida kvinnor att vaccinera sig trots att det är känt sedan länge att detta ökar risken för missfall. Om det inte handlar om hälsa vad handlar då vaccinerna om? Troligen kommer vi få svar på detta under nästa år.

Fall inte offer för makthavarnas söndringstaktik.

Vi behöver hålla ihop. Vi ska undvika att falla offer för den söndring som hela tiden är ett hot. Makthavarna slår in kilar genom falsk information och stigmatisering.

Idag är det väl inte längre någon som tror att massmigrationen till Sverige leder till välstånd och en fungerande sjukvård.

Knappast någon av våra tittare är heller särskilt oroliga för klimatet Inte heller HBTQ och könsbyten leder till större motsättningar bland våra tittare.

Om positionerna i dessa områden är relativt stabila bland våra tittare så är det värre med vaccinfrågan där många vill hålla fast vid vaccinerna trots frågetecknen medan andra säger att de hellre dör än tar en av dessa injektioner. I många familjer har det uppstått motsättningar i vaccinfrågan som till och med har lett till att mor- eller farföräldrar inte vill träffa sina ovaccinerade barn och barnbarn. Statsminister Magdalena Andersson har spätt på rädslan genom att varna för ovaccinerade trots att vaccinerade också sprider smitta, kanske till och med i högre utsträckning.

Det logiska tänkandet kastas överbord.

Varför ska vaccinerade vara rädda för ovaccinerade? Det bör vara tvärtom ifall vaccinerna fungerar. Magdalena Andersson kastar det logiska tänkandet överbord.

Jag vill vädja till alla Swebbtvs tittare: Låt inte vaccinfrågan bli ett problem i våra sammanhang! Har ni olika uppfattningar, följ Swebbtvs ambition om en öppen och ärlig debatt. Om ni inte kommer överens, släpp frågan tills bilden har klarnat.

Jag vill också vädja till alla våra tittare att ni delar våra program. Du kan enkelt få fram programmets länkadress för delning genom att trycka på dela-symbolen under bilden. Vi är också helt beroende av ert generösa ekonomiska stöd.

Vi söker kvalificerad personal.

Innan jag avslutar vill jag berätta att vi söker ytterligare personal som kan arbeta i vår verksamhet. Det gäller en person med administrativ kompetens och med vana från bokföring. Administrationen av vår webbutik har vuxit kraftigt vilket hamnar inom samma ansvarsområde. Det kan också handla om att vidareutveckla produktutbudet i butiken ytterligare för att fortsätta den kraftiga ökningen.

Vi söker också en IT-kompetens som arbetar med driften och vidareutvecklingen av vår videoplattform. Det är ett ganska komplicerat system och det handlar om att vidareutveckla plattformen med nya funktioner. Vi bedriver arbetet i västra Stockholm framförallt.

Tveka inte att skicka din intresseanmälan till jobb@swebbtv.se om du tror att något av detta passar dig.

Återigen vill jag tacka för det gångna året och önska er alla ett riktigt Gott Nytt år 2022!

Mikael Willgert

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program