Sveriges BNP sjunker kraftigt

Foto: Swebbtv arkiv

Det går sämre än väntat för Sveriges ekonomi. BNP sjunker rejält.

Samtidigt som den nya regeringen är upptagen med att skicka vapen och miljarder till Ukraina, smöra för Turkiet, besöka World Economic Forum och dundra på om ”klimatkrisen”, sjunker Sveriges bruttonationalprodukt rejält.

I december förra året sjönk BNP med 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Bland annat handlar det om att konsumtionen varit svag.

”Sveriges BNP minskade med 0,5 procent i december… För fjärde kvartalet som helhet var BNP–minskningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 0,6 procent”, uppger SCB.

– BNP fortsatte ner i december och gav tillsammans med föregående månader en svag avslutning på det gångna året, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Ekonomer hade räknat med att tillväxten skulle öka något.

– Det här var en rejält svag siffra. Betydligt svagare än vad vi hade förväntat oss, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB, till TT.

Enligt Holmgren kommer riksbanken troligen höja räntan minst en gång till, i februari. På grund av inflationen kan ytterligare en höjning ske under våren.