Sverigedemokraterna ökar bland LO-anslutna

Foto: Pixabay

Sverigedemokraterna fortsätter att öka bland de LO-anslutna arbetarna. Samtidigt ökar också Socialdemokraterna sin andel i LO-kollektivet. Sverigedemokraterna vill rikta in sig mot kvinnliga arbetarväljare under valrörelsen och pekar på en mängd förslag de driver.

Sverigedemokraterna fortsätter att utmana Socialdemokraterna om vilket parti som ska vara störst i det så kallade LO-kollektivet. I SCB:s stora partisympatiundersökning ökar Sverigedemokraterna från 25,8 procent till 27,1 procent. Socialdemokraterna ökar från 35,1 procent till 38,8 procent. Sverigedemokraterna har alltid varit starka bland manliga arbetarväljare, enligt partisekreterare Richard Jomshof satsar man på att vinna fler kvinnliga väljare inom LO-kollektivet.

– Det är en blandning mellan invandring, kriminalpolitik, familjen och de värden som omger familjen och välfärdsfrågor kopplade till pensionärer och en stark a-kassa, säger Jomshof till tidningen under partiets landsdagar i Karlstad i helgen.

I budgetförhandlingarna fick Sverigedemokraterna bland annat stopp på att A-kassan sänktes och partiet fick även igenom satsningar för pensionärerna.

– Slutligen några ord om det som inte är med i utskottets förslag, det vill säga i den överenskommelse som oppositionspartierna har slutit. Det finns inte med några försämringar eller nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringen. Det finns inte med några försämringar eller nedskärningar i sjukförsäkringen, framhöll finanspolitiska talespersonen Oscar Sjöstedt under budgetdebatten i riksdagen.

Oscar Sjöstedt under budgetdebatten tidigare i höst.

– Det är precis detta som Socialdemokraterna har haft som skrämselpropaganda, och helt grundlöst som det nu visat sig, att så fort som vi får budgetinflytande kommer det stora nedskärningar i våra offentliga trygghetssystem. Men det var inte sant; det vet vi nu, avslutade Sjöstedt debatten.

Sverigedemokraterna fick även igenom en satsning mot att slopa delade turer i vård och omsorg i den budget de förhandlade fram med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vård- och omsorgsyrken är kvinnodominerade yrken och kraven om slopade turer från dessa grupper har varit återkommande.

Socialdemokraterna har under sin regeringstid genomfört flera reformer för att få Centerpartiets stöd som inskränkt villkoren för grupper inom LO-kollektivet. Den socialdemokratiska regeringen vek också nyligen ner sig inför EU-kommissionen i Bryssel och gick med på EU:s förslag om EU-gemensamma minimilöner. Något Sverigedemokraterna starkt ifrågasatt regeringen för. Något som kan kullkasta den svenska lönebildningsmodellen som länge varit en oerhört central fråga för svensk arbetarrörelse.

Hur utvecklingen inom svensk politik på sikt påverkar hur kvinnliga väljare inom LO-kollektivet väljer att rösta återstår att se.