Socialtjänsten hotas av gängkriminella – värst i getton

Arkivbild. Foto: Holger.Ellgaard

Hot och våld mot socialarbetare i Stockholm ökar och blir allt grövre. Det visar en ny undersökning, rapporterar SVT. Läget är nu så pass allvarligt att anställda säger upp sig. Förövarna har kopplingar till organiserad brottslighet. De kriminella angriper socialarbetarna eftersom de ogillar deras verksamhet.

Det är i Stockholm som socialtjänsten hotas av kriminella gäng.

De utsätts allt oftare för våld och hot, visar en undersökning från Stockholms stad. Och hoten blir också allt grövre.

Värst drabbade är personal som jobbar i så kallade utsatta områden.

Situationen är så allvarlig att anställda säger upp sig från jobbet.

Därför vill politikerna satsa fyra miljoner kronor extra på att öka säkerheten för personalen. Pengarna ska öka kompetensen om hot och våld i stadsdelarna.

– I dessa områden finns det en högre utsatthet för hot och våld och det beror bland annat på att en del individer har kopplingar till grov organiserad brottslighet. De accepterar inte alltid de ingripanden som socialtjänsten behöver göra, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad, till SVT.

Socialborgarrådet får också frågan om nyutexaminerade personer från socionomutbildningen är rustade för att möta hot och våld från gängkriminella. På det svarar han att ingen borde behöva vara rustad för något sådant.