Socialministern och regeringen i blåsväder efter mörkläggning

Foto: Faksimil regeringens webbtv

Socialminister Lena Hallengren har hamnat i rejält blåsväder efter att det framkommit att de mötesprotokoll som tidigare påståtts inte existerat, visst existerar. Det är Coronakommissionen som ska utreda regeringen och myndigheternas agerande under Covid 19-episoden som länge krävt att få ta del av protokoll, men som fått höra att sådana inte finns att tillgå.

På sociala medier exploderar nu kritiken och avgångskrav riktas mot ministern, detta då det är hon som är ytterst ansvarig minister och borde ha vetat om att protokollen existerade. Även kritik mot regeringen i stort riktas till följd av mörkläggningen.

Hallengren har sedan tidigare en historia av tvivelaktigt beteende. Hon var till exempel ordförande för SSU Kalmar under en period där fiffel med medlemsregistret innebar att hundratusentals kronor betalades ut till SSU Kalmar, trots att de inte var berättigade för bidragen. De tvingades sedermera betala tillbaka de felaktigt utbetalda medlen. Även en polisutredning tillsattes om bedrägeri, men inget brott kunde styrkas enligt åklagaren som lade ned fallet.

Om nya anmälningar till konstitutionsutskottet inkommer med hänsyn till regeringens agerande eller om det går så långt att misstroendevotum väcks mot socialministern återstår att se.