Regeringen vill att FHM ”hanterar” vaccinkritik

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Swebbtv arkiv

Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ”hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot covid-19”, skriver man i ett regeringsbelsut riktat till myndigheten.

I slutet av december 2022 meddelade regeringen att man har ändrat Folkhälsomyndighetens uppdrag om covidvaccinet.

Folkhälsomyndigheten ska nu bland annat genomföra ”informationsinsatser” om vaccinet, alltså se till att det finns samlad och lättillgänglig information om det så kallade läkemedlet.

Vidare ska myndigheten hjälpa regionerna att åstadkomma ”en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning som möjligt” i landet.

Regeringen vill även att FHM tar sig an ”missinformation” om sprutan.

Så här står det i regeringens beslut:

”Myndigheten ska löpande följa och vid behov hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot covid-19.”

Och den nya regeringen har inga planer på att ge upp vaccinet. Detta eftersom, skriver man, smittspridningen bara fortsatt.

Nyligen visade en stor studie att ju fler vaccindoser man tagit, ju högre är risken att smittas.

Regeringen skriver i sitt beslut:

”Mot bakgrund av den fortsatta smittspridningen och att vaccinationerna mot covid-19 kommer fortsätta kvarstår behovet av en nationell operativ plan som hålls uppdaterad i takt med utvecklingen av pandemin. Det är av största vikt att Sverige kan säkerställa tillgången till effektiva vaccin både på kort och lång sikt samt att verka för att vaccin som inte är nödvändigt för det nationella behovet kommer andra länder till del.”

Samtidigt förlängs Folkhälsomyndighetens uppdragstid. Uppdraget ska nu i stället slutredovisas senast den 31 januari 2024.

Regeringsbeslutet är undertecknat av socialminister Jakob Forssmed (KD).

Vaccinrelaterat:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program