Regeringen riskerar nederlag – M, SD, KD och L enas om vårbudgeten

Foto: Pixabay

Allt mer pekar på att regeringen riskerar åka på ytterligare ett stort nederlag i riksdagen. Denna gång gällande vårbudgeten, vilket skulle innebära att Magdalena Andersson inte har vunnit någon av de två stora budgetomröstningarna i riksdagen sedan hon tillträdde som statsminister.

Förra gången regeringen förlorade budgetstriden i riksdagen gällde det höstbudgeten, vilket är den mer omfattande budgeten som styr den ekonomiska resurstilldelningen under året. Då var det Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som vann då deras förslag fick stöd av flest riksdagsledamöter. Denna gång läggs en budget som även får stöd från Liberalerna, vilket de fyra partierna redogör för i en gemensam debattartikel i Expressen.

Foto: Faksimil riksdagens webbtv

Det rödgröna blocket fortsätter däremot att vara splittrat. Centerpartiet har tidigare sagt att de inte kan stödja en budget som är framförhandlade med Vänsterpartiet, vilket de vid upprepade gånger tagit upp i såväl debatter som intervjuer med olika medier. I en intervju med Nya Wermlands-Tidningen kommer däremot besked om att Lööf överväger att stödja regeringens budget. Liknande tongångar fanns däremot även innan förra budgetomröstningen i riksdagen skulle ske, då hon bland annat sade i en intervju med DI att Centerpartiet övervägde att stödja regeringens budget. Något som sedan utmynnade i att Centerpartiet lade ner sina röster i budgetvoteringen och därmed vann det konservativa blocket.

Alternativet till regeringens budget som läggs fram av de fyra partierna innehåller enligt debattartikeln kraftiga satsningar på såväl Försvarsmakten som resurser till Polismyndigheten. De vill också fortsätta att leverera vapen till Ukraina och budgeterar för att detta ska kunna realiseras.