Regeringen lägger om biståndet: Ska prioritera Ukraina och klimatet

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Arkivbild. Ukraina 2015. © Foto: U.S. Army, Sgt. Alexander Skripnichuk, 13th Public Affairs Detachment/Public domain

Sveriges regering kommer nu lägga om den svenska biståndspolitiken, rapporterar man i ett pressmeddelande. Den allra viktigaste posten blir ”Ukraina”. Men även ”klimatet” är viktigt, enligt regeringen. Globalistplanen ”Agenda 2030” nämns flera gånger i regleringsbrevet till Sida. Biståndspengar skyfflas in i FN.

Regeringen har nu beslutat om biståndsmyndigheten Sidas regleringsbrev för 2023.

Enligt regeringen innebär det en ”historisk omläggning” av Sveriges biståndspolitik.

Fokus ligger på Ukraina, skriver regeringen. Men även ”klimatet” ska prioriteras.

Sida ska ”utöka och effektivisera klimatbiståndet, både vad gäller minskade klimatutsläpp och ökade klimatanpassningsåtgärder”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

– Detta regleringsbrev är startskottet för en historisk omläggning av svensk biståndspolitik. I det finns uppdrag om reform- och återuppbyggnadsstöd till Ukraina, samverkan mellan bistånd och handel samt tydliga prioriteringar för en så effektiv användning av svenska biståndspengar som möjligt. Nu påbörjas reformagendan för det svenska biståndet, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) i ett uttalande.

Ukraina nämns nio gånger i regleringsbrevet. Klimatet nämns 17 gånger.

”Klimatinsatser i enlighet med strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete för miljö, klimat och biologisk mångfald ska prioriteras”, skriver man i regleringsbrevet.

”Syftet är att bidra till omställning till fossilfri energi och energieffektivisering samt utvecklingsländers kapacitet att implementera Parisavtalet”, sägs det också.

Globalisternas plan ”Agenda 2030” nämns fem gånger i brevet. Det står bland annat att 90 miljoner kronor får betalas ut till ”Joint Fund for Agenda 2030”.

1,2 miljarder får betalas ut till FN:s ”Gröna klimatfond” (GCF). Men det är långtifrån det enda FN-projektet som får bistånd. Pengar skyfflas in i globalistorganisationen FN:s olika organ och projekt, som utgör en stor andel av de internationella organisationer och fonder som får pengar.

Regeringen har till och med gjort en prioriteringslista, där Ukraina nämns allra först.

”I den mån verksamheter under respektive anslagspost behöver prioriteras ska i första hand Ukraina, hälsoinsatser, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, klimat och miljö, jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter, fred och säkerhet i närområdet, handel som medel samt migration värnas”, förklaras det.

Hur blir det med invandringen? Där säger man följande:

”Sida ska även stärka och utveckla arbetet med migration. Detta i syfte att bidra till regeringens mål att fokusera biståndspolitiken för att minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning, öka återvändandet samt bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring.”

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program