Regeringen anmäls till konstitutionsutskottet av Moderaterna

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Faksimil regeringens webbtv

Statsminister Magdalena Andersson (S) KU-anmäls av Moderaterna. Detta då partiet anklagar regeringen för mörkläggning när Coronakommissionen begärt ut mötesprotokoll och anteckningar från regeringskansliet, men inte fått tillgång till dessa. Tobias Billström (M) menar att KU har andra verktyg än Coronakommissionen.

Coronakommissionen ska komma med sitt slutbetänkande den 25 februari, där en bedömning om hur Covid 19 har hanterats av regeringen ska redogöras. De senaste veckorna har mycket uppmärksamhet riktats mot kommissionens svårigheter att få tillgång till dokument och information från regeringskansliet.

Moderaternas anser att Socialdemokraterna medvetet försöker mörka någonting, därför lämnar partiet nu in två KU-anmälningar mot statsministern och hela regeringen.

– Moderaterna vill att KU går till botten med regeringens krishantering, säger Tobias Billström (M) i en intervju till TT.

Han pekar på att KU har möjligheter att kräva ut nödvändig dokumentation samt fråga ut både ministrar och tjänstemän.

Moderaterna vill både granska regeringens senfärdiga agerande gentemot Coronakommissionen och den från regeringen påstådda bristen på dokumentation.

En stor del av kritiken om brist på underlag riktas mot statssekreterarmöten i Gruppen för strategisk samordning (GSS). Gruppen har samordnat regeringens arbete under Covid 19-perioden och har genomfört regelbundna möten under denna tid, ofta i en mindre krets av statssekreterarna från relevanta departement.

Regeringskansliet påstår att det är praxis att det inte förs formella mötesanteckningar på dessa möten. De pekar på att det under den borgerliga regeringen inte fördes mötesanteckningar när den stora skogsbranden svepte fram i Västmanland 2014.

Moderaternas gruppledare Billström anser däremot att jämförelsen är irrelevant.

– Det går inte att jämföra en kort och intensiv krishantering med en pandemi som varat i två år, säger han till TT.

Moderaterna anser att det är anmärkningsvärt om det inte finns någon dokumentation från gruppens möten, då gruppen har haft en central roll för Covid 19-hanteringen.
Billström menar också att det är självklart att Coronakommissionen ska få tillgång till statssekreterarnas personliga minnesanteckningar från mötena. Anteckningar som regeringskansliet påstår att de inte förfogar över och därför inte kan lämna ut.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program