Putin: Tyskland inte en fri nation – ockuperat av USA sedan andra världskriget

© Foto: Official White House Photo by Shealah Craighead (public domain)

Tyskland har inte varit ett självständigt land sedan slutet av andra världskriget. Det säger nu Rysslands president Vladimir Putin. Enligt den ryske ledaren finns det ”väldigt djupa rötter och allvarliga skäl till allt som sker nu”.

Det var när Putin mötte studenter vid Moskvas statsuniversitet som han pratade om vad som hände i Europa efter andra världskriget.

Tyskland ockuperades, i fyra delar, av Storbritannien, USA, Frankrike och Sovjetunionen.

Sovjet lämnade, men inte USA, påstår han.

– Sovjetunionen formaliserade avslutet på denna ockupationsstatus, men USA har inte gjort det. Och strängt taget – tekniskt och juridiskt – finns det amerikanska ockupationstrupper i Tyskland.

– Det finns många av dem.

Enligt Vladimir Putin, som själv är utbildad jurist, delas denna uppfattning av framstående tyska politiker, som anser att Tyskland aldrig sedan andra världskriget varit en suverän stat i ordets egentliga mening.

– Även tyska politiker säger att Tyskland inte varit en suverän stat i ordets fulla bemärkelse sedan andra världskriget. Det är inte jag som säger detta utan framträdande och, ännu viktigare, inte pro-ryska utan pro-tyska personer som säger det. De har sagt detta öppet. Det finns med andra ord väldigt djupa rötter och allvarliga skäl till allt som sker nu. Jag tvivlar naturligtvis inte på att den dag kommer när Europa återfår sin suveränitet, på ett eller annat sätt.

– Men av att döma av allt som sker kommer det ta lite längre tid.