Politikerna höjer sina löner – tjänar 71.500 kronor per månad

Det blir klirr i kassan för samtliga riksdagsledamöter, när deras arvoden nu höjs igen. Det meddelar Riksdagens arvodesnämnd i ett pressmeddelande.

Det är Riksdagens arvodesnämnd som återigen beslutat att höja riksdagsledamöternas arvoden.

Denna gång med 1.600 kronor till 71.500 kronor per månad.

”I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden främst beaktat de löneförändringar som det tidigare träffats avtal om på arbetsmarknaden”, heter det i pressmeddelandet.

Arvodesnämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

De nya lönerna gäller från och med den 1 januari 2022.