Mikael Willgert: Välkommen till Swebbtvs nyhetssida

Detta är ett komplement till vår videosajt där vi kommenterar aktuella händelser, ger introduktioner till våra program och publicerar artiklar med våra ledare och krönikörer.

Vårt främsta mål är en öppen, allsidig diskussion och debatt. Det borde vara ett självklart mål för alla mediekanaler men så är det inte. Det märks särskilt tydligt i vissa frågor. I nuläget gäller det framförallt frågor kopplade till pandemin, klimatet och migrationen. Även familjefrågor och frågor som har med kön, könsroller och identitet är sådant som styrs av politiska agendor. Den ensidiga rapporteringen i dessa områden gör att vi på Swebbtv vill ge en kompletterande bild.

Vi står just nu i en situation där SVT och andra etablerade medier hetsar mot oliktänkande som inte stöder den politiskt korrekta åskådningen. Detta skapar motsättningar och gör att barn vänder sig mot sina föräldrar, grannar mot grannar, arbetskamrater mot arbetskamrater. Många av våra tittare ser med oro på utvecklingen mot överstatlighet, socialism och massmigration och att detta ska förstöra framtiden för barn och barnbarn.

Vi är och vill fortsätta vara ett stöd för våra tittare. Jag vill tacka för den uppskattning vi möter dagligen. Vi måste fortsätta stå samman i denna märkliga tid. Försök också hitta vägar att sprida informationen för att väcka de personer som är viktiga för dig.

Hoppas du vill bokmärka sidan och länka till intressanta artiklar och program framöver!