MIKAEL WILLGERT: Grundlagen medger stopp för utlänningars rätt att demonstrera i Sverige. Genomför denna inskränkning nu!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Swebbtv har tidigare krävt att det måste bli ett stopp för utlänningars oinskränkta rätt att genomföra demonstrationer i Sverige. Orsaken är att demonstrationerna har kommit att utnyttjas i påverkansoperationer mot Sverige. Exempelvis:

  • Den irakiska koranbrännaren skapade ett drev i muslimska länder emot Sverige
  • Demonstrationer för Palestina har utnyttjats för att sprida bilden av att muslimska barn kidnappas av socialtjänsten
  • Demonstranter från Eritrea kastade sten mot polisen på Järvafältet.

Listan kan göras lång för de skadliga demonstrationer som genomförs av utlänningar i Sverige och de problem som kan kopplas till detta.

Internationella oroshärdar riskerar att sprida sig till Sverige och manifestera sig i upplopp och demonstrationer för att skada Sverige eller bilden av Sverige. Det finns också en överhängande risk att stora grupper av demonstranter mobiliseras i Europa eller från länder utanför Europa.

Man måste fråga sig varför vi ska tillåta detta och hur vi en gång för alla kan få stopp på det hela.

Den mest uppenbara och enkla lösningen är den som vi tidigare har föreslagit, nämligen att förbjuda utlänningar att demonstrera i Sverige. Detta är en möjlighet som det redan har planerats för i vår grundlag. Denna inskränkning kan därför beslutas genom snabbt exekverade lagförslag.

I regeringsformen 2 kapitlet om Grundläggande fri- och rättigheter ges alltså denna möjlighet:

”25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten…”

Så vad väntar vi på? Vill vi inte ha fler våldsamma demonstrationer eller påverkansoperationer uppmanas vår riksdag att snarast utnyttja denna möjlighet till inskränkning!

Se också tidigare artikel på detta tema:

https://nyheter.swebbtv.se/satt-stopp-for-utlandska-paverkansoperationerna-mot-sverige/

Mikael Willgert
Chefredaktör

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program