MIKAEL WILLGERT:
Sätt stopp för utländska påverkansoperationer i Sverige!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Utlänningar bör hindras från att demonstrera i Sverige!

Demonstrationsrätten är en medborgerlig rättighet som inte får missbrukas för propaganda eller aktioner som skadar Sverige eller dess invånare. Jag ger här tre exempel på utländska skadliga demonstrationer i Sverige som hade kunnat förhindras.

De senaste månaderna har präglats av utlänningars påverkansoperationer i Sverige, vilka har orsakat landet stor skada.

Vårvintern 2023 påbörjade irakiern Salwan Momika sin koranbrännarturné. Momika har enligt Wikipedia varit aktiv i irakiska milisgrupper och har tidigare stött den shiamuslimske milisledaren Muqtada al-Sadr, som enligt samma källa var den person som initierade upploppen mot Sverige i Irak.

Salwan Momika och Muqtada al-Sadr (Wikipedia)

Salwan Momikas kontakt beordrade demonstrationen mot ambassaden i Irak

Efter att Salwan Momika bränt koranen i Stockholm beordrade Momikas kontakt, den shiamuslimske milisledaren Muqtada al-Sadr, sina anhängare att demonstrera mot Sveriges ambassadör i Irak. Detta ledde till stormningen och nedbränningen av ambassaden den 19 juni 2023.

Vid koranbränningen hade Momika satt upp en svensk flagga framför den brinnande koranen vilket var orsak till hat som riktades just mot Sverige i de muslimska länderna. Den svenska flaggan blev ett hatobjekt som brändes upp vid muslimska demonstrationer mot Sverige och koranbränderna.

Momika har sedan upprepat sitt förfarande ett antal gånger och visar inga tecken på att sluta med detta.

Hatet mot Sveriges flagga

Är det en slump att Momika placerar en svensk flagga som kommer med på bilderna med den brinnande koranen? Nej, det är sannolikt en väl planerad påverkansoperation med syfte att misskreditera Sverige vilket även noterades i Turkiet och som har bidragit till Turkiets långbänk avseende Sveriges Natoansökan.

Paludans Koranbränning var inte ett missbruk av demonstrationsrätten

Någon kan invända att det inte var Salwan Momikas koranbränningar som ledde till upprördheten i de muslimska länderna. Rasmus Paludan hade ju redan tidigare bränt koraner. Men Paludans demonstrationer riktade sig till svenska makthavare och väljare och var en del av hans parti, Stram Kurs, agiterande mot islam. Rasmus Paludan är dessutom svensk medborgare.

Man kan ifrågasätta lämpligheten men det var inte ett missbruk av demonstrationsrätten och inte en del av en påverkanskampanj som riktade sig mot muslimska länder. Det blev inte heller någon nämnvärd reaktion i dessa länder.

Ett annat exempel på en utländsk skadlig påverkansoperation

Ett annat exempel på en utländsk skadlig påverkansoperation var söndagens pro-palestinska demonstration mot Israel på Sergels Torg,

Där framfördes skarp kritik mot Sverige och man påstod att tusentals muslimska barn har kidnappats. Detta är en del av en omfattande påverkansoperation, den så kallade LVU-kampanjen. Muslimer som har fått sina barn omhändertagna har genom en samordnad kampanj på sociala medier och som riktar sig till muslimer runt om i världen skapat en bild av att Sverige missgynnar muslimer och kidnappar deras barn.

Det är uppenbart att demonstrationsrätten med aktioner på Sergels Torg och andra platser har haft en stor betydelse för att ge kraft åt dessa kampanjer.

Demonstrationsrätten får inte missbrukas

Demonstrationsrätten är en viktig ventil för medborgares möjligheter att kritisera sina makthavare. Om denna möjlighet istället används av utländska medborgare för att kritisera andra utländska medborgare har vi kommit långt ifrån demonstrationsrättens rimliga syfte. När det dessutom förekommer muntlig eller skriftlig agitation på främmande språk blir det ett potentiellt hot mot vår säkerhet och kan påverka våra relationer med främmande makt på ett ofördelaktigt sätt.

Därför ska Sveriges torg och gator endast ska vara öppna för demonstrationer som utförs av svenska medborgare och med agitation på svenska.

Förslaget stoppar också risken för stora mängder inresta huliganer

Förutom risken kopplat till skada för Sverige och relationer med främmande makt finns en ytterligare orsak till demonstrationsförbud för utlänningar. Detta framkom tydligt i sommarens demonstrationer som genomfördes av personer från Eritrea. Dessa ledde till stenkastning mot polisen, våldsamheter och skadegörelse. Demonstrationerna genomfördes bland annat av eritreaner som hade rest till Sverige med syftet att demonstrera vilket i förlängningen handlade om en demonstration mot den eritreanska regeringen. Återigen ett missbruk av demonstrationsrätten.

Det är fullt möjligt att vi kan få händelser som samlar hundratusentals personer, som reser in till Sverige från olika länder i Europa, för att ställa till kaos eller våld exempelvis av religiösa skäl.

Förbud mot utländska demonstrationer innebär inte en oskälig inskränkning i friheten

Sannolikt skulle få av oss i Sverige sträva efter, eller ens önska sig möjligheten att åka till Iran eller annat muslimskt land för att demonstrera i frågor som handlar om Sverige eller svenskarna. I linje med detta skulle ett förbud mot utlänningars demonstrationer i Sverige inte innebära någon allvarlig inskränkning i någons frihet och skulle sannolikt stämma rätt väl med vad som kan förväntas av de som berörs av denna inskränkning. Därför bör snarast ett förbud mot utländska medborgares demonstrationer införas.

Mikael Willgert, chefredaktör

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program