”Farligt” att ifrågasätta vaccinet, enligt socialministern

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Det rådde minst sagt delade meningar under en interpellationsdebatt mellan riksdagsledamoten Elsa Widding och socialminister Jakobb Forssmed (KD) på fredagen om vad WHO:s pandemifördrag och ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR) innebär. De båda var förfärade över vad den andra sade i kammaren.

Under fredagen genomfördes en interpellationsdebatt i riksdagen på begäran av den tidigare SD-riksdagsledamoten Elsa Widding.

På andra sidan stod socialminister Jakob Forssmed.

Detta gällande WHO:s pandemifödrag och ändringar av det internationella hälsoreglementet.

Men de båda hade knappast samma uppfattning om vad bestämmelserna innebär.

Enligt Forssmed handlar det om ett ökat samarbete och utbyte av information om globala hälsohot för att kunna ”vidta de åtgärder som krävs för att skydda befolkningen, att skydda liv och hälsa”. Det är det förhandlingarna handlar om och inte, sade Forssmed, om att WHO:s generalsekreterare skulle få befogenhet att besluta om svensk pandemihantering.

– Det skulle ju varken Sverige eller andra medlemsländer acceptera, läste socialministern från sitt papper. Däremot finns det ju en samsyn bland WHO:s 194 medlemsländer att covid-19-pandemin blottade flera brister i det internationella samfundets förmåga att hantera en hälsokris av global karaktär.

Vidare hävdade Jakobb Forssmed att det finns många missuppfattningar kring processen om WHO:s planerade förändringar.

– De här förhandlingarna handlar om att få till ett ändamålsenligt och modernt internationellt regelverk som ska stärka förmågan att förebygga och hantera nya pandemier. Det torde vi ju vara överens om, att det här är angeläget. Det har ju varit väldigt, väldigt problematiskt för världen med att genomgå en pandemi. Och det är klart, hade vi kunnat agera på ett bättre sätt, hade vi haft bättre information tidigare från länder som valde att agera på ett sätt som inte är rimligt i tider av pandemi, hade också världens svar kunnat vara bättre. Och det är ju det vi vill åstadkomma, för att skydda liv och hälsa.

Elsa Widding höll inte med.

– Jag förstår att du inte har läst de här förslagen, hävdade hon i kammaren. Ministern påstår att den nya pandemilagen eller ett reviderat IHR inte kommer ge WHO:s generalsekreterare befogenheter att besluta om svensk pandemihantering. Det är ju exakt det här som revideringen av IHR syftar till och ingenting annat, att ge WHO ökade befogenheter, en möjlighet att bestämma över medlemsstaterna vid pandemier men också mellan pandemier. Det är det här som gör så många jurister väldigt, väldigt bekymrade. Sverige är ansvarigt att vidta de åtgärder som WHO bestämmer och dessutom utan dröjsmål om vi skriver under det här.

Enligt Widding säger samtliga jurister hon pratat med motsatsen till vad socialministern påstår.

– Jag önskar att du har rätt men jag har lite svårt att tro det, påpekade hon.

Widding undrade också vad det egentligen är som WHO ska göra som är så bra, för deras rekommendationer under covid var ju inte särskilt lyckade, poängterade hon.

Men de båda hade helt olika uppfattningar.

– Det är väldigt svårt att bemöta en del av de här påståendena här i riksdagen och jag tycker det är rätt anmärkningsvärt att de framförs på det här sättet, sade Forssmed.

– ”Medicinsk tyranni”, det är oerhört svårt att bemöta. Det är naturligtvis helt otänkbart att vi skulle ha vaccin på den svenska marknaden som inte är prövade och godkända. Och att detta skulle krävas av oss på grund av några förhandlingar i WHO. Det är naturligtvis inte korrekt.

Han köpte inte Widdings kritik mot ”vaccinet”, utan hävdade att ”vaccin har varit oerhört viktiga i bekämpandet av covid-19” och har ”skyddat oerhört många människors liv”.

– Och att det ifrågasätts på det här sättet är inte bara anmärkningsvärt, det är också farligt, påpekade han. Därför det innebär att människor kanske avstår från att ta vaccin som kan skydda dem från svår sjukdom och död.

Att vaccinet skyddar liv och hälsa är, enligt socialministern, ”otvetydigt”.

– Nu kommer dessutom Nobelpriset i medicin att delas ut till de som kom på den metod som var så viktig för oss i hanteringen av den här pandemin, som gjorde att vi kunde öppna samhällena och återgå till ett tidigare mer normalt liv, fortsatte Forssmed.

– Det är märkligt att höra detta ifrågasättas på detta sätt här inne i riksdagen.

Dessa svar stillade dock inte Elsa Widdings oro.

– Jag är också helt chockerad av det du säger, svarade hon.

Elsa Widding undrade om Jakob Forssmed kunde lägga sin hand på en bibel och garantera att svenska folket kommer behålla sin suveränitet och sitt självbestämmande. Någon bibel kom aldrig fram, men socialministern bedyrade att detta inte handlar om någon ”världsregering” som kommer bestämma över svenska folket, utan vi kan stifta de lagar och regler vi själva vill.

Se hela debatten HÄR.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program