MIKAEL WILLGERT:
Genomförandet av covid-agendan pågår trots att pandemin är död.

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Fertilitetsbolag går nu ut i sociala medier och efterlyser äggdonatorer bland unga svenska kvinnor. Är det ett sammanträffande eller har man börjat se effekterna av att vaccinerna tenderar att ansamlas i äggstockarna, vilket vi har informerat om här på Swebbtv. Pfizer har lyft fram injektionernas effekt på gravida kvinnor som en okänd risk som behöver studeras. Svenska FASS likaså. Vi har tidigare efterlyst data om missfall från Graviditetsregistret. Men de vägrar lämna ut information om missfallsstatistik ”eftersom den kan misstolkas”.

Detta är ett genomgående tema. Studier för att kartlägga effekterna av covid-injektionerna har stoppats av läkemedelsverket och andra myndigheter. Inget får störa vaccinationskampanjen och alla åtgärder kopplade till den trots att pandemin får betraktas som död.

EU:s plan har åtminstone sedan 2018 varit att vaccinpass ska rullas ut i år. Regeringen har arbetat för att genomföra detta. Sen kom omikronviruset och drog undan mattan för hela planeringen.  Den senaste spiken i pandemins kista kom när Danmark plötsligt tog bort alla restriktioner.

Omikronviruset är i princip helt ofarligt. Detta gör att motiven för åtgärder har försvunnit. Smittan kan närmast liknas vid en förkylning och den stora spridningen ger naturligtvis en stor sammanlagd sjukfrånvaro i arbetslivet. Detta är en påfrestning på samhället men är inte samhällsfarligt.

Omikron kräver ingen smittspårning eller isolering, det skulle vara helt meningslöst. Allt fler inser att omikron tvärtom på ett skonsamt sätt har tagit död på pandemin eftersom den har ersatt och dessutom ger ett skydd mot de tidigare virusvarianterna.

Biverkningarna hos covid-injektionerna överträffar alla tidigare vaccin.

Vi har ännu inte sett de samlade effekterna av injektionerna eller fått svar på hur fertiliteten påverkas. Biverkningarna, de långsiktiga effekterna och inverkan på fertiliteten måste omgående kartläggas och publiceras.

Studier pekar på att mörkertalet är mer än 20-40 ggr större än antalet anmälningar för de medicinska biverkningarna. Detta innebär att Covid-injektionerna redan kan ha gett hundratusentals allvarliga biverkningar bara i Sverige.

Därför är vaccinationskampanjen något som Folkhälsomyndigheten måste sätta stopp för omedelbart, med hänsyn till de omfattande biverkningarna och den obefintliga nyttan. Hela organisationen runt covid-injektionerna inom regioner och myndigheter behöver demonteras omgående.

Foto: Pixabay

Varför stoppas då inte kampanjen?

Sverige lär ha beställt hela 75 miljoner injektioner totalt vilket naturligtvis inte svarar mot ett behov i den rådande situationen. Folkhälsomyndigheten går nu ut och vill korta tiden mellan andra och tredje sprutan, något som endast kan öka antalet skador. Det är naturligtvis förargligt att man har beställt för många doser men lösningen kan omöjligt vara att spruta in överskottet i Sveriges befolkning.

De hemliga avtalen med leverantörerna av injektionerna innehåller sannolikt tvingande krav som gör att myndigheterna inte klarar att utan vidare avbryta kampanjen. Avtalen måste i så fall brytas.

Kronan på verket i pandemin skulle bli ett allmänt spritt vaccinpass. Men nu har alltså basen för detta fallit, något som en allt starkare opinion påminner om. Det är därför dags för regering och Folkhälsomyndighet att snarast backa från alla restriktioner och tankar på vaccinpass. Vaccinpassen måste begravas med pandemin.

Vaccinindustrin med språkrören Matti Sällberg och Richard Bergström försöker prångla ut tredje sprutan och får obegränsat utrymme för denna propaganda i de gamla medierna. En injektion som har tagits fram mot en variant av viruset som alltså inte längre finns.

Så vad borde ske nu?

Covid-injektionerna måste omedelbart stoppas! De ger inget skydd mot omikron men innebär avsevärda risker. Informationen om skadorna måste upp på bordet.

Vaccinpassen handlar om att hindra friska människors rörelsefrihet. Det är en idé som måste begravas med pandemin.  Vaccinpassen är ett feltänk och får inte komma upp på agendan igen!

Grundlagsändringar om medicinskt självbestämmande och begränsad rörelsefrihet måste stoppas! Grundlagen har skyddat oss mot tvingande vaccinationer och inskränkningar i vår rörelsefrihet. Det finns starka politiska krafter som vill ändra detta. Det får inte ske.

Relationerna och kontrakten med läkemedelsbolagen måste bli helt transparenta och diskuteras öppet. De bör publiceras och omförhandlas eller sägas upp. Det kan omöjligt vara rätt att avtal mellan myndigheter och läkemedelsbolag upprättas i slutna rum och har sekretess i decennier.

Behandlingarna och åtgärderna mot covid måste utvärderas. Coronakommissionen får inte bli mörkläggningsaktion.

Detta är inte tidpunkten för att gå vidare och glömma. Det är nu kampen kommer hårdna om att inte släppa fram de förändringar som politiker tillsammans med läkemedelsbolagen och deras ägare har planerat

Det finns också mängder av frågor kopplat till pandemin som kräver svar. Genom att förstå vad som hänt och inte bara gå vidare blir vi bättre rustade att hantera liknande situationer framöver.

Vi behöver förstärka vårt kollektiva immunförsvar och flockimmunitet mot dessa globala iscensatta bedrägerier.

Mikael Willgert

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program