M, SD, KD och L proklamerar gemensam politisk framgång

Foto: Riksdagen

De tre partierna i det konservativa blocket har tillsammans med Liberalerna tvingat regeringen att anpassa sig efter deras Covid 19-politik. Detta menar de fyra partierna i en gemensam debattartikel i Aftonbladet. Svenska företag ska återigen få krisstöd för att mildra konsekvenserna av restriktioner som successivt kommer på plats.

Bland annat menar de fyra partierna att de förmått regeringen att stötta företagen med en ny period avseende skatteanstånd som införs för att trygga företagens likviditet. Detta för att mer akuta problem i närtid kan undvikas och jobb kan räddas, menar de.

Partierna framhåller vidare att omställningsstöden återinförs på deras initiativ, vilka är tänkta att täcka upp visst bortfall av företagens intäkter som beror på införda restriktioner.

De fyra partierna menar också att det är en framgång att de säkrar stöttning till småföretagare i form av slopat läkarintyg för smittbärarpenning, riskgruppsersättning och ersättning för karensavdrag.

Regeringen och statsminister Magdalena Andersson (S) har vid flera tillfällen understrukit att Sverigedemokraterna inte ska tillåtas få direkt inflytande. Regeringen, har i och med att de sällar sig till förslaget, låtit Sverigedemokraterna vara med och påverka svensk politik på ett direkt sätt.