Kraftig vinst för Swedbank under ”krisåret” 2022

Foto: CHG (public domain)

Swedbank gjorde en kraftig vinst under det fjärde kvartalet förra året. Jämfört med samma period året innan är vinsten flera miljarder, uppger SR Ekot.

Swedbank redovisar nu en kraftig vinst för det sista kvartalet 2022.

Rörelsevinsten före kreditförluster uppgår till närmare 10,4 miljarder kronor.

Vinsten för motsvarande kvartal året innan, var 5,9 miljarder kronor.

För helåret ökade vinsten från knappt 26 miljarder till drygt 27 miljarder.

Anledningen är att räntorna höjts.

Enligt Swedvanks vd Jens Henriksson handlar det om ett starkt resultat.

– Tittar vi på vårt räntenetto så är det upp 2022 med nästan 6 miljarder kronor, säger han till Ekot. Och det beror ju på att vi tjänar betydligt mer pengar på insättningarna. Däremot har våra marginaler på bolån minskat i takt med att räntan gått upp.