Jurist: Nästa pandemi kommer man gå på hårdare

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Politikerna har ”flyttat fram sina positioner” under covid-19 och kommer troligen försöka driva igenom lagstiftning som möjliggör mycket hårdare restriktioner i Sverige under nästa pandemi. Det säger juristen Johan Åström i en intervju med Swebbtv.

Juristen Johan Åström svarar på tittarnas frågor i Swebbtv och får bland annat frågan om det är Sveriges grundlag som skyddat oss från lika hårda covidrestriktioner som i andra länder.

– Ja, i vår gällande lagstiftning, regeringsformen, finns det ju begränsningar av fri- och rättigheter. Men de är ganska få. Och det får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt, med hänsyn till vad saken gäller. Det är det som är det viktiga. Det får inte gå längre än vad som är nödvändigt. Och vad kan vara nödvändigt?, säger Åström och fortsätter:

– Man började ju införa vaccinationspass. Men jag har inte sett någon vetenskaplig redovisning på att vaccinpass skulle förhindra någon smittspridning? Det kan man ju inte se någonstans. Då är frågan, skulle detta vara nödvändigt? Det är själva knäckfrågan.

Och även ”vaccinerade” kan smitta andra, har regeringen och Folkhälsomyndigheten klargjort.

– Är det inte nödvändigt så är det grundlagsstridigt, och då är det diskriminerande. I så fall inträder diskrimineringslagen, enligt vilken man kan få skadestånd. Jag tror man varit medveten om detta, så man har varit väldigt försiktig i sin framtoning, jämfört med resten av världen. Och det är jag tacksam för.

Genom den påstått tillfälliga pandemilagen försöker regeringen gå längre än vad som egentligen är nödvändigt.

– Man har skjutit fram positionerna, så inför nästa pandemi kommer vi få se något helt nytt och man kommer nog gå på hårdare, förklarar Johan Åström och påpekar att Moderaterna i riksdagen försöker driva igenom ett obligatoriskt vaccinationsprogram för barn trots att covid-19 är närmast ofarligt för så unga.

– Detta är märkligt. Dessutom vill man införa sanktionsmöjligheter för föräldrar som inte vill vaccinera sina barn. Det kan vara böter, beslagta egendom eller frånta barnen. I kombination med pandemilagstiftningen finns de här möjligheterna. Man vill också kunna strafförelägga desinformation. Men vem har tolkningsföreträde om vad som är desinformation? Det är staten.

Trots att Sverige i stort hade en lyckad covidstrategi i jämförelse med andra länder har nu regeringen kommit på att man ska utreda en grundlagsändring, något Swebbtv skrivit om tidigare. Utredaren ska bland annat undersöka om Sverige ska kunna införa utegångsförbud vid nästa pandemi, något alltså nuvarande grundlag förhindrade.

– Tyvärr kommer vi nog få se stora begräsningar när det gäller yttrande- och rörelsefrihet. Det finns alltså förslag på obligatorisk vaccination. Där finns med begräsningar i yttrandefrihet samt sanktioner mot föräldrar och mot desinformation. Och det är staten, regeringen, som bestämmer vad som är desinformation. Men det borde kanske oppositionen få göra? Då kan det bli mer objektivt. Frågan är vad som händer vid nästa pandemi. Man har alltså flyttat fram sina positioner när det gäller vad vi människor är beredda att acceptera.

Johan Åström uppmanar svenskarna att inte bara följa traditionella medier, utan även andra.

Lagrummet han syftar på ovan är 2 kap. 21 § regeringsformen, där det står:

”Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.”

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program