JO vägrar utreda covidpassen: ”Inte vår uppgift”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Justitieombudsmannen (JO) tänker tänker inte utreda de tusentals klagomål som kommit in gällande regeringens införande av vaccinationsbevis. Det faller inte inom ramen för JO:s uppdrag, heter det i ett pressmeddelande.

Justitieombudsmannen har fått in cirka 10.000 anmälningar mot covidpassen, som Magdalena Anderssons (S) regering nyligen införde i hela Sverige. Enligt JO handlar klagomålen nästan uteslutande om att passen strider mot grundläggande fri- och rättigheter samt att de är oproportionerliga.

Men nu väljer JO att inte ens utreda klagomålen.

Anledningen är, hävdar man, att JO:s huvuduppgift går ut på att kontrollera om myndigheterna följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas, och att huvuduppgiften är att göra en juridisk granskning av formella frågor. Däremot brukar man inte uttala sig om myndigheternas bedömningar och beslut i sakfrågor, däribland medicinska bedömningar, förklaras det.

I beslutet, som går att läsa HÄR, står det att Folkhälsomyndighetens hemställan inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild utan ”grundades på epidemiologiska bedömningar som det inte är JO:s uppgift att överpröva”.

– Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger chefs-JO Erik Nymansson i ett uttalande.

Dessutom får man inte granska riksdagens ledamöter, statsråd eller regeringen, påstår man.

”JO går inte vidare med klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om vaccinationsbevis, s.k. vaccinpass, då myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden”, skriver JO.

– Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, avslutar Nymansson.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program